Plas Caron niet veron­diepen met vervuilde grond en bagger­specie


25 mei 2022

Toen het plan voor het verondiepen van de Plas Caron met grond van klasse industrie en baggerspecie van klasse B voorbijkwam in de commissie Watersystemen, schrok ik daar erg van. En ik was niet de enige. Zelden heb ik deze hele commissie zo verontwaardigd en sceptisch op plannen horen reageren. En het DB heeft onze reacties zeer serieus genomen. Terecht, want waterkwaliteit is een van onze kerntaken en dit plan is daarvoor een bedreiging. De Partij voor de Dieren staat achter dit weigeringsbesluit en wil het Dagelijks Bestuur hierover complimenteren, evenals voor de duidelijke en overtuigende toelichting die wordt gegeven.

Interessant voor jou

Verantwoording en inbreng glyfosaatdebat

Lees verder

Geen koeien op de dijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer