Bianca de Bree


Kandidaat #13: "Laten we een stem geven aan de kwets­baren op aarde"

Ik ben Bianca de Bree, 47 jaar. en woonachtig in Breda. Ik ben inmiddels 9 jaar lid van de Partij voor de Dieren. Op 15 maart 2023 sta ik namens de Partij voor de dieren op de 13e plek van de kieslijst van Waterschap Brabantse Delta.

De Brabantse Delta heeft als taak ervoor te zorgen dat iedereen in de omgeving en rondom water veilig kan wonen, werken en genieten. Onderhoud van dijken en sluizen, zuiveren van afvalwater, controleren van kwaliteit zwemwater, natuurbeheer in en om het water zijn hierin de uitgangspunten.

Omdat ik van mening ben dat de focus nog onvoldoende bij het natuurbeheer in en om het water wordt gelegd en de uitleg van “iedereen” vaak niet de dieren omschrijft die er wonen is het van belang dat hier meer aandacht voor komt.

Binnen de 21 waterschappen wordt ruim 3 miljard euro uitgegeven en tot voor kort werd er weinig verantwoording afgelegd middels rechtmatigheid van gevoerd bestuur. Men wil effecten van gevoerd beleid duidelijk in kaart brengen. Hier komt nu verandering in waardoor behoorlijk bestuur wenselijk is. De Partij voor de Dieren geeft gefundeerde onderbouwingen en voert feitenonderzoeken uit om gedegen politieke standpunten in te nemen. Zij wordt hierin ondersteund door een eigen onderzoeksbureau. Het moment dus om het waterschap in te stappen.

Leren en leren toepassen op verschillende niveaus is een doorlopend proces wat ik zie als kwaliteit die ik beheers en die ik bij de Partij voor de Dieren ook terug zie.

Laten we een stem geven aan de kwetsbaren op aarde die evenveel waard zijn dan degene die zich kunnen “uitspreken”!