Herma Haan


Kandidaat #20: "Samen naar een mooie en leefbare wereld voor mens en dier"

Mijn naam is Herma Haan ik ben 58 jaar jong.

Mijn wiegje stond op Valom, dat is een heel klein gehuchtje wat onder de gemeente Uithuizen in Groningen valt.

Tegenwoordig woon ik de prachtige wijk Westerpark in Breda.

Ik ben nu nog alleen werkzaam als beveiligingsbeambte, maar ga binnenkort ook starten als zzp EHBO/BHV instructeur.

En ik ben vrijwilliger als natuurgids bij IVN.

Mijn hobby’s zijn fotograferen, bij voorkeur natuur en macrofotografie.

Ik ben lang geleden lid geworden van de partij omdat ze opkomen voor de belangen van de zwakkeren onder ons, waaronder dieren. En Ik ben een geboren dierenvriendin en vegetariër, als kind wilde ik al geen vlees eten. Dus ligt de keuze voor de PvdD voor de hand.

Voor de leefbaarheid van de (water)planten en waterdieren vind ik het belangrijk dat het oppervlaktewater schoon en zuiver is, dit is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit van de inheemse planten en dieren, maar ook voor de trekkende dieren zoals trekvogels of dwaalgasten.

Schoon en gezond water is ook belangrijk voor de gezondheid en veiligheid voor de mens, zodat kinderen veilig kunnen spelen in het water, of wat te denken bij huisdieren, als een hond drink of zwemt in vervuild of ziek water, kan een hond ziek worden of zelfs overlijden.

Maar ook onze dijken zijn belangrijk voor ons geen dijken geen Nederland.

Ook al gaat Waterschap Brabantse Delta niet zelf over ons drinkwater, ze werkt wel samen met o.a. Brabant Water & Evides voor een goed waterbeheer en klimaat in West-Brabant.

Het mag dan wel zo lijken dat ons waterrijklandje een onuitputtelijke bron aan water heeft maar niets is minder waar. Het water en met name ons drinkwater is maar een druppel in vergelijking met wat we in onze oceanen zien. Ik vind het dan ook belangrijk dat we zuinig moeten zijn op ons drinkwater en het oppervlaktewater.

Samen met U wil de Partij voor de Dieren naar een mooie en leefbare wereld die voor iedereen mens en diervriendelijk is.

Een natuur en diervriendelijke groet,

Herma Haan