Joeri Saelman


Kandidaat #8: "Het klimaat­pro­bleem is zo urgent dat er niet langer gewacht kan worden."

'Zoals velen maak ik mij grote zorgen over de aantasting van onze natuur en de achteruitgang van de biodiversiteit als gevolg van menselijk handelen. Sinds ik in 2020 lid werd van de Partij voor de Dieren ben ik actief in de Bredase werkgroep. Vorig jaar heb ik me grondig verdiept in het werk van de waterschappen. Hierdoor ben ik me ervan bewust geworden hoe belangrijk hun werk is voor de natuur en hoeveel impact hun beslissingen kunnen hebben.

In de huidige klimaatcrisis zijn de waterschappen belangrijker dan ooit. Het stoort mij dat veel waterschapsbestuurders aarzelen om ferme beslissingen te nemen en bang zijn om de achterban voor het hoofd te stoten. De eigen korte- termijnbelangen wegen vaak zwaarder dan het algemene belang. Er wordt eindeloos gepraat en vooruitgeschoven. Als er besluiten worden genomen gaan deze vaak om het uitvoeren van wéér een nieuw onderzoek, het sluiten van wéér een nieuw samenwerkingsverband, of het maken van een nieuwe kosten-batenanalyse , en dit alles met eindeloos veel slagen om de arm. Het is met name dit gebrek aan daadkracht dat mij ertoe heeft gebracht om mij kandidaat te stellen voor het waterschap.

Het klimaatprobleem is zo urgent dat er niet langer gewacht kan worden. Iedereen weet wat er moet gebeuren, er zijn al veel samenwerkingsverbanden gesmeed en het komt nu aan op actie. Bestuurders moeten daarbij soms over hun eigen schaduw heen stappen en er niet voor terugdeinzen om handhavend op te treden tegen overtreding van de regels.

Ik heb rechten gestudeerd, maar werk in het dagelijks leven als NT2-docent. Daarnaast werk ik een aantal uren per week voor de bezwarencommissie van de gemeente Breda. Ik woon al jaren in Breda en ken niet alleen de stad maar ook de wijde omgeving goed, mede door de talloze lange wandelingen die ik er maak met mijn twee honden. Het vervult mij met afschuw en boosheid te zien hoe verdroging van de bodem en vervuiling van het water het leefklimaat van dieren en planten verzieken. We moeten inzien dat wij mensen de enigen zijn die dit kunnen en ook moeten herstellen. Ik wil mij inspannen om deze bewustwording te vergroten.'