Monique Schip­peren


Kandidaat #11: "Schoon water voor mens en dier, dit gun ik ook volgende gene­raties"

Water vervult ontelbaar veel functies in de natuur en is een bron van leven voor mens en dier. Als klein meisje heeft Monique Schipperen (43 jaar), onze kandidaat 11, veel plezier beleefd aan de Oesterdam, daar waar Brabant en Zeeland samen komen.“ Dit gun ik onze volgende generaties ook: schoon water voor mens en dier, om te drinken, te eten en te spelen: om te leven én te genieten. Terwijl ik dit schrijf beleefd onze jongste dochter veel plezier in de sneeuw. En dit voorjaar planten we weer mooie plantjes in ons geveltuintje en vullen we ons moestuintje voor groente en fruit. In Breda, waar ik sinds 2016 met veel plezier woon.

Dit alles en meer vraagt om voldoende (niet te veel en niet te weinig) schoon water, vrij van bestrijdingsmiddelen, microplastics, medicijnresten en hormoonverstoorders. Genieten doen wij ook met onze viervoeter Lady, al 10 jaar mijn trouwe maatje. Ik vind het belangrijk dat er volwaardig aandacht is voor mens én dier. We hebben te maken met een stijgende zeespiegel en lange periodes van droogte. Dit maakt onze dijken kwetsbaar. Alle (huis, landbouw en wilde) dieren horen in een calamiteitenplan voor evacuatie. Partij voor de Dieren Brabantse Delta vertegenwoordigd mijn idealen: leven én genieten, nu én in de toekomst.”