Paranka Surminski


Kandidaat #14: "Brug leggen tussen verschil­lende politieke lagen in Noord-Brabant"

Paranka Surminski (67) komt uit Hoogerheide. Wellicht geen nieuwe naam, Paranka maakt namelijk sinds 2015 deel uit van de Provinciale Staten en was daarvoor al werkzaam als burgerlid. Haar historie met natuur- en milieubescherming gaat echter verder terug, zo is ze bestuurslid geweest van de Brabantse Milieufederatie. Ze streeft naar herstel van biodiversiteit in een gezond en robuust ecosysteem. Een onderwerp dat in het bijzonder de aandacht van Paranka heeft gegrepen, is verdroging, een basale factor die met urgentie moet worden aangepakt. Om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden, is er samenwerking nodig tussen de verschillende politieke lagen in Noord-Brabant. Paranka helpt ons om deze brug te leggen.