Ulco Schuurmans


Kandidaat #10: “Heb zelf invloed op het water, stem bij de water­schaps­ver­kie­zingen.”

Ulco Schuurmans, gepensioneerd arts Maatschappij & Gezondheid (GGD), 66 jaar oud. Heb twee uit huis wonende dochters en een Mechelse herder. Woon in de Reeshof (Tilburg). Ben actief voor de Partij voor de Dieren en nog altijd bezig met onderzoeksjournalistiek betreffende een gezonde leefomgeving, natuur, milieu, klimaat, biodiversiteit en het gebruik van foto, video en audio bij de informatievoorziening.

Waarom vind ik het Waterschap belangrijk?

Water is de levensader voor mens, dier en natuur. Zonder voldoende en goed geleid water overstroomt of verdroogt het landschap, komt de gezondheid van mens en dier in gevaar en neemt de biodiversiteit af. De belangrijke rol van het Waterschap wordt naar mijn mening regelmatig onderschat of gewoon miskend. Menigeen heeft een associatie met alleen een flink bedrag betalen voor droge voeten. En waarom zou je dan de moeite nemen om te stemmen bij de Waterschapsverkiezingen?

Dan zit je er toch echt goed naast! Het waterschap vormt samen met gemeenten en provincie een duurzaam groen netwerk voor het regelen van de waterstand, de stroom (meanderen) in het landschap, de veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van water, gezondheid (drinkwater en ziekten) en landschappelijk schoon. Kortom, het waterschap is van groot belang voor de leefomgeving van mens en dier en de toestand van onze al zo vaak bedreigde natuur. Laat jouw stem daarom niet verloren gaan en heb daarmee zelf ook invloed op het water in onze leefomgeving.

Als gepensioneerd arts maatschappij & gezondheid en ruim vier jaar actief bij de Partij voor de Dieren hecht ik grote waarde aan gezondheid, duurzaamheid en biodiversiteit van de natuur. Het waterschap kan mijns inziens in deze nog een stuk doortastender worden en zich meer democratisch door het standpunt en de beleving van de inwoners laten leiden dan de traditionele economische belangen.

Bijvoorbeeld wateropslag tijdens de veelvuldige regen in de winter voor gebruik in de steeds droger wordende zomer. Het grondwaterpeil kan verhoogd worden door de stuwen te sluiten i.p.v. het regenwater weg te laten stromen. Boeren zullen daar niet altijd blij mee zijn maar onze waterkwaliteit en kwantiteit gaan voor. Ook moet het waterschap meer doen om industrialisatie en verdozing van het landschap te voorkomen. Terug naar de oude florerende mooie Hollandse flora en fauna met een gezonde en recreatieve leefomgeving voor de mens. Daar wil ik mij allemaal voor inzetten.