Duurzaam natuur­beleid


Water­schap heeft speci­fieke verant­woor­de­lijkheid voor natte natuur­ge­bieden

In het grondgebied van het waterschap Brabantse Delta zijn een aantal prachtige natuurgebieden. Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het van groot belang dat er verbindingen tussen deze natuurgebieden en met natuurgebieden in buurlanden worden gecreëerd. De natuurgebieden zelf staan onder druk door teveel stikstof uit oppervlaktewater. In deze natuurgebieden moet de invloed van de mens geminimaliseerd worden. Het waterschap heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor natte natuurgebieden en natte verbindingszones en speelt een sleutelrol bij het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het beschermen van Natura 2000-gebieden.

In het waterschap Brabantse Delta bevorderen wij de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones ten behoeve van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebieden, zodat er meer dieren kunnen leven en de biodiversiteit wordt vergroot.

 • Stop de verdozing

  We gaan de verdozing van ons landschap tegen. Er komt een moratorium op de bouw van distributiecentra en grote kantoorpanden. Er komen ook geen nieuwe bedrijfshallen zolang er nog leegstaande bedrijfshallen in de regio zijn.

  Meer informatie

Duurzaam natuurbeleid

Wat we hebben bereikt

 • Waterschap beperkt lichtvervuiling

  Zowel op het hoofdkantoor van Brabantse Delta als het monumentale kasteel Bouvigne zal uren eerder het licht worden uitgedaan. Dit naar aanleiding van de Partij voor de Dieren hierover.

 • Glyfosaat verboden in eenjarige pachtcontracten

  In eenjarige pachtovereenkomsten voor gronden van het waterschap is vanaf nu een verbod opgenomen op het gebruik van glyfosaat.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws