Duurzaam natuur­beleid


Water­schap heeft speci­fieke verant­woor­de­lijkheid voor natte natuur­ge­bieden

In het grondgebied van het waterschap Brabantse Delta zijn een aantal prachtige natuurgebieden. Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het van groot belang dat er verbindingen tussen deze natuurgebieden en met natuurgebieden in buurlanden worden gecreëerd. De natuurgebieden zelf staan onder druk door teveel stikstof uit oppervlaktewater. In deze natuurgebieden moet de invloed van de mens geminimaliseerd worden. Het waterschap heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor natte natuurgebieden en natte verbindingszones en speelt een sleutelrol bij het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het beschermen van Natura 2000-gebieden.

In het waterschap Brabantse Delta bevorderen wij de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones ten behoeve van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebieden, zodat er meer dieren kunnen leven en de biodiversiteit wordt vergroot.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren demon­streert met bezorgde Bredanaren tegen verdozing

Als Cynthia Pallandt roept "Stop de" antwoorden de demonstranten met "verdozing". Ze vervolgt met "Red de" en wordt beantwoord met "natuur". Met een knipoog naar de bondgenoten uit Bavel die er niet fysiek, maar wel in gedachten, bij zijn, eindigt ze met "Bescherm de" ... "BOOMKIKKER"! De demonstratie vindt plaats op een donderdagmiddag, toch hebben enkele tientallen mensen zich van andere verpli...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws