Echte demo­cratie


Alle geborgde zetels moeten verdwijnen

De Partij voor de Dieren strijdt voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Daarvoor is verandering nodig. Van oudsher hebben boeren een zware stem in het waterschap. De belangen van de landbouw geven vaak de doorslag. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is. Dat moet anders. Het waterschap moet democratischer worden. Alle geborgde zetels, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties moeten verdwijnen, zodat het tot een meer democratische zetelverdeling komt.

  • Alle inwoners betrekken

    Het werk van het waterschap gaat iedere inwoner van het beheersgebied aan. Het waterschap is er voor mensen in het buitengebied maar ook voor mensen die in de stad wonen. Toch wordt dit nog lang niet door iedereen zo beleefd. De Partij voor de Dieren wil dat het werk van het waterschap transparanter wordt en dat iedere inwoner gelijke mogelijkheden heeft om kennis te nemen van en invloed uit te oefenen op de besluiten van het waterschap.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Het Algemeen Bestuur neemt afscheid van o.a. onze Ellen Putman

Vertrekkende Algemeen Bestuursleden van Brabantse Delta

Vandaag nam het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta afscheid van de bestuursleden die niet opnieuw zijn verkozen. Onder die groep was onze eigen Ellen Putman een vreemde eend in de bijt; zij werd namelijk wél verkozen, maar dan als lid van de Provinciale Staten! We raken Ellen dus niet zozeer kwijt, maar onze samenwerking zal van vorm veranderen. Wij kijken er naar uit om daarmee ook de banden di...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws