Diervriendelijk waterschap


Wij maken de stem van de dieren hoorbaar in Brabantse Delta!

Onze idealen

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld

Onze mensen

Cynthia Pallandt

Waterschapsbestuurder en fractievoorzitter

Cynthia Pallandt (1988) woont met haar zes opvangkonijnen daar waar het Bredase Heusdenhout en Brabantpark samenkomen. Sinds 2019 is zij fractievoorzitter voor Partij voor de Dieren in waterschap Brabantse Delta. Daarnaast maakt ze deel uit van de werkgroep Brede Emancipatie binnen de Partij voor de Dieren. Haar missie: een gezonde Aarde, waarop ieder wezen kan floreren. In het waterschap wordt g...

Lees verder

Actueel

Opinie: Gras­velden beregenen met schaars grond­water is waanzin

Cynthia Pallandt schreef een opiniestuk over de keuze om voorjaarsberegening toe te staan

Na drie droge jaren, en met wellicht weer een droge zomer in zicht, is het onbegrijpelijk dat de Brabantse waterschappen geen beregeningsverbod instellen. Op verschillende plekken staat de grondwaterstand nog altijd in het rood. Naast de beregening van grasvelden die dienen als veevoer, wordt grondwater ook ingezet voor golfbanen en kunstgrasvelden. Waanzin, vindt Cynthia Pallandt. Het bestaan va...

Opinie op Inter­na­ti­onale Vrou­wendag: Repre­sen­tatie is een hoofdzaak!

Cynthia Pallandt legt uit waarom het AB had moeten vasthouden aan een gelijke man-vrouw verdeling binnen de rekenkamercommissie

We gaan weer richting Internationale Vrouwendag (8 maart). Twee jaar geleden stuurde ik voor die gelegenheid een opiniestuk naar BredaVandaag over de waterschapsverkiezingen: ‘Water is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’. Inmiddels bestaat 30% van het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta uit vrouwen. Dat is meer dan het ooit geweest is, maar nog steeds ondermaats. Dat is e...

Brabantse Delta blundert met verkiezing

Breda, 24 januari – Aanstaande woensdag vindt de benoeming plaats van nieuw lid van de Rekenkamercommissie. De verkiezing liep op chaos uit. Fractievoorzitter Pallandt van de Partij voor de Dieren betreurt de gang van zaken: 'Eigenlijk is hier alles misgegaan wat maar mis kon gaan.' Er hadden zich drie kandidaten voor de functie gemeld. Alwijn Ten Cate (CDA), Louis van der Kallen (Ons Water) en...

Doe mee

Sluit je aan

Steun je Partij voor de Dieren, zowel binnen als buiten Brabantse Delta? Word dan lid. Je ontvangt dan ook uitnodigen voor onze evenementen en op het partijcongres kun je meebeslissen over onze politieke programma.

Leden van de Partij voor de Dieren dragen bij aan onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Partij voor de Dieren Brabantse Delta werkt nauw samen met onze werkgroepen in Breda en Brabantse Wal. Woon jij in West-Brabant en wil je je op een of andere manier voor ons inzetten? Dat mag politiek zijn, maar er zijn nog veel meer manieren mogelijk, zoals het uitpluizen van dossiers, flyeren, organiseren van evenementen, deelnemen aan opschoonacties en beheren van sociale media. Neem contact met ons op en dan stemmen we onderling af waar je het beste op je plek zou zijn.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid