Kiezers bedankt


Twee zetels!

Onze idealen

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld

Onze mensen

Cynthia Pallandt

Fractievoorzitter

Cynthia Pallandt is 34 jaar oud en woont met haar vriend en konijnen in Brabantpark, Breda. Zij heeft psychologie gestudeerd en is werkzaam als docent psychologie en mentor op Tilburg University. Sinds 2019 is Cynthia fractievoorzitter bij Partij voor de Dieren Brabantse Delta.

Lees verder

Actueel

Oppo­si­tie­par­tijen kritisch over coali­tie­ak­koord

Vijf partijen, waaronder Partij voor de Dieren, sturen persbericht uit

Hieronder volgt het persbericht dat door de Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, Natuurterreinen, AWP en 50PLUS is opgesteld en verspreid.

Agenda

 • Debat over coalitieakkoord & aanstellen Dagelijks Bestuur

  Waterschap Brabantse Delta voert het debat over het coalitieakkoord 'Water verbindt ons' dat door BBB, VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd is opgesteld.

  Ook zal er worden bepaald hoeveel leden het Dagelijks Bestuur gaat tellen, en wie deze leden worden.

  31 mei , 19:00 - 22:00
  Hoofdkantoor waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

 • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
 • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
 • Ontmoet gelijkgestemden