Diervriendelijk waterschap


Wij maken de stem van de dieren hoorbaar in Brabantse Delta!

Bekijk ons verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst!

Op 15 maart is het weer zover: dan kun je je stem uitbrengen voor de dieren. Klik door om onze prachtige kandidatenlijst te bekijken. Ook vind je hier ons verkiezingsprogramma voor waterschap Brabantse Delta.

Onze idealen

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld

Onze mensen

Cynthia Pallandt

Fractievoorzitter & Lijsttrekker: "Dieren moeten (hoog!) op de agenda komen te staan in Brabantse Delta"

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren doet voor het eerst in alle Brabantse water­schappen mee aan de verkie­zingen

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen in Aa en Maas en De Dommel. In de andere waterschappen die Noord-Brabant rijk is, Brabantse Delta en Rivierenland, gaan de bestaande fracties door. De kandidatenlijsten werden zondag op het partijcongres vastgesteld.

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid