De stem van de dieren laten horen in het waterschap


Duurzaamheid, mededogen, individuele vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

Onze idealen

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld

Onze mensen

Cynthia Pallandt

Fractievoorzitter

Cynthia Pallandt is 34 jaar oud en woont met haar vriend en konijnen in Brabantpark, Breda. Zij heeft psychologie gestudeerd en is werkzaam als docent psychologie en mentor op Tilburg University. Sinds 2019 is Cynthia fractievoorzitter bij Partij voor de Dieren Brabantse Delta.

Lees verder

Actueel

Vijf oppo­si­tie­par­tijen komen in opstand tegen door het Dagelijks Bestuur voor­ge­steld kosten­aandeel van 33% voor inwoners

Landbouw ontzien ten koste van eigen inwoners

Waterschapscoalitie Brabantse Delta verhoogt kosten voor ingezetenen ‘Zoals we al vreesden wordt de landbouw ontzien ten koste van de eigen burgers’ Sinds het voorjaar trekt de BBB aan de touwtjes in veel waterschappen. Ook in Brabantse Delta heeft de partij een coalitie gevormd. De oppositiepartijen PvdA, PvdD, Natuurterreinen, 50Plus en AWP vreesden bij de presentatie van het bestuursakkoo...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden