Kiezers bedankt


Twee zetels!

Onze idealen

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld

Onze mensen

Actueel

Het Algemeen Bestuur neemt afscheid van o.a. onze Ellen Putman

Vertrekkende Algemeen Bestuursleden van Brabantse Delta

Vandaag nam het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta afscheid van de bestuursleden die niet opnieuw zijn verkozen. Onder die groep was onze eigen Ellen Putman een vreemde eend in de bijt; zij werd namelijk wél verkozen, maar dan als lid van de Provinciale Staten! We raken Ellen dus niet zozeer kwijt, maar onze samenwerking zal van vorm veranderen. Wij kijken er naar uit om daarmee ook de banden di...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid