Ludo Maas


Algemeen Bestuurslid

Ludo Maas (38, uit Breda) is sinds 2020 actief als fractieondersteuner voor de Partij voor de Dieren Brabantse Delta. Ook coördineerde hij bijna twee jaar lang de werkgroep van onze partij in Breda en omstreken.

Hij werd opgeleid als cultuurwetenschapper (met de specialisaties literatuur en filosofie) en werkt in het dagelijks leven als copywriter. In zijn vrije tijd maakt hij elektronische muziek en knutselt hij aan zijn eerste roman. Op de lokale radiozender kun je hem aan het woord horen in de zondagse filmrubriek.

Wat Ludo aanspreekt in de Partij voor de Dieren, is onze holistische visie op de planeet en het durven uiten van systeemkritiek. Het kapitalisme vormt naar zijn bescheiden mening een doodlopende weg. Binnen de fractie houdt Ludo zich bezig met onderwerpen als dierenwelzijn, hengelen en ecologische verbindingszones. Het waterschap dient de belangen van onderwaterleven beter te behartigen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!

Gerelateerd

Opinie: Het fantoom­gevaar van de muskusrat: zinloze inzet op het verkeerde probleem

Geplaatst in BN deStem

Om de zoveel tijd is het dier negatief in het nieuws. De muskusrat. In werkelijkheid geen rat, maar een woelmuis. De angst voor ratten zit dermate diep bij de mens, dat deze associatie mooi meegenomen is om onze angst te voeden, en zo de zinloze bestrijding voort te zetten. Ook op 2 april jongstleden spreekt de kop in BN/de Stem klare taal over de muskusrat: ‘de grote sloper van West-Brabantse ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws