Water­schap zet de deuren open


DB neemt motie Open Deuren over voor toegan­ke­lijkere bestuurs­ver­ga­de­ringen

26 april 2023

De Partij voor de Dieren heeft samen met de Partij van de Arbeid aangekaart dat het waterschap Brabantse Delta nog (te) vaak een gesloten bastion is. Bezoekers van openbare vergaderingen staan voor een gesloten deur, moeten aanbellen, of erger nog: iemand bellen uit een fractie om binnengelaten te worden.

Een plasje plegen plegen is zelfs bij deze overheidsinstantie die volledig om wateren (en rioolwaterzuivering) draait nog niet zo eenvoudig. De toiletdeuren zijn alleen met een werknemerspas toegankelijk.

Onze fractie wilde het waterschap met een motie zo ver brengen om hierin snel verandering te brengen. Gelukkig zegde de dijkgraaf ons toe dat het deurbeleid in juni zal veranderen. Een open waterschap komt daarmee een stukje dichterbij, want het waterschap verricht belangrijk werk voor alle inwoners - zij moeten zich bij alle openbare vergaderingen welkom voelen!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Nieuw AB geïnstalleerd, nieuwe fractie samengesteld

Vorige week zijn Cynthia Pallandt en Ludo Maas geïnstalleerd als Algemeen Bestuursleden van waterschap Brabantse Delta voor d...

Lees verder

Oppositiepartijen kritisch over coalitieakkoord

Hieronder volgt het persbericht dat door de Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, Natuurterreinen, AWP en 50PLUS is op...

Lees verder