Oppo­si­tie­par­tijen kritisch over coali­tie­ak­koord


Vijf partijen, waaronder Partij voor de Dieren, sturen pers­be­richt uit

22 mei 2023

Hieronder volgt het persbericht dat door de Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, Natuurterreinen, AWP en 50PLUS is opgesteld en verspreid.


Waterschapsakkoord boordevol loze woorden van een coalitie die niets ziet in samenwerking


‘Ze hebben haast om samen niets te hoeven doen’

Breda, 22-05-2023 | Het afgelopen week gepresenteerde waterschapsakkoord ‘Water verbindt ons’ is niet in vruchtbare aarde gevallen. Minstens vijf partijen van het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta verzetten zich hevig tegen het stuk. ‘Dit formatieproces is er met een onthutsende snelheid én zonder samenspraak doorheen gejaagd’, aldus Anton Arnold (AWP).

Inhoudelijk bevat het akkoord naar de mening van PvdD, PvdA, AWP, 50Plus en de terreinbeherende natuurorganisaties vooral loze woorden en vingerwijzingen. ‘Elk besef van eigen verantwoordelijkheid ontbreekt’, stelt Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen). ‘Alles wordt afgeschoven op de burger, de Belgen of de toekomst, terwijl het waterschap zelf aan de knoppen zit’, vertelt Cynthia Pallandt (PvdD).

‘Als waterschap hebben we gewoon de juridische én wettelijke taak om de klimaat- en waterdoelstellingen te halen, en dat lukt je niet als je eerst wéér uitgebreid de tijd neemt om op de mogelijkheden te studeren, zegt Annemiek Jetten (PvdA). ‘Wachten op innovaties gaat niet meer.’

De partijen zijn eensgezind: ‘De voorgestelde coalitie heeft haast om samen niets te hoeven doen.’

In het formatieproces werd elke samenwerking met anderen uit de weg gegaan. De partijen die niet bij de formateurs aanschoven, mochten slechts een lijstje met punten indienen, waarop geen enkele terugkoppeling volgde vanuit de onderhandelaars. Pallandt van de Partij voor de Dieren illustreert dit met een voorbeeld: ‘wij wilden de bescherming van de bever zwart op wit terugzien, maar er wordt helemaal geen niet-gedomesticeerde dieren genoemd.’

Het lijkt er volgens de partijen steeds meer op dat Brabantse Delta een waterschap van twee snelheden wordt: zij die in achterkamers het even onder elkaar regelen en collega’s die in het duister worden gelaten. Dit verbaast de partijen des te meer, omdat er vooraf onder leiding van de dijkgraaf nog goede afspraken waren gemaakt over het formatieproces.

De vijf partijen zijn van plan om op de ingelaste bestuursvergadering van 31 mei op de rem te trappen. ‘En we zullen niet de enige zijn. Basiselementen om tot integer en democratisch beleid te komen ontbreken. Er is niet eens, zoals vooraf afgesproken, een profielschets voor nieuwe bestuursleden opgesteld’, zegt John Voets (50 Plus).

De partijen benadrukken de noodzaak van actie. ‘Er komen enorme problemen op dit waterschap af. De natuur holt al decennia achteruit. De Europese KRW-doelen dienen in 2027 gehaald te zijn, de droogte is een terugkerend drama in dit gebied, en wat te denken van de andere gevolgen van klimaatverandering. Je kunt het woord sponswerkende bodem opschrijven, maar zonder levensvatbare natuur kun je die nooit realiseren.’

Doorpakken is volgens de partijen de enige optie. ‘We mogen het beregeningsbeleid niet meer ongemoeid gelaten. Het coalitieakkoord stipt het niet eens aan. Dezelfde doodse stilte heerst rondom dierenwelzijn, stikstof en fosfaten. De oplopende rekening wordt in ‘Water verbindt ons’ doorgeschoven naar de burgers en richting een ongewisse toekomst, met desastreuze gevolgen voor alle inwoners. Wij zeggen: de belangrijkste verbinding in dit akkoord ontbreekt, die met de realiteit.

Anton Arnold (AWP)
Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen)
Frans Post (Natuurterreinen)
Annemiek Jetten (PvdA)
Wendy de Koning (PvdA)
Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren)
Ludo Maas (Partij voor de Dieren)
John Voets (50 Plus)

Gerelateerd nieuws

Waterschap zet de deuren open

De Partij voor de Dieren heeft samen met de Partij van de Arbeid aangekaart dat het waterschap Brabantse Delta nog (te) vaak ...

Lees verder

Vijf oppositiepartijen brengen prioriteitenlijst in voor Kadernota 2024-2028

De oppositiepartijen Partij voor de Dieren, PvdA, Natuurterreinen, AWP en 50PLUS verenigen zich om een lijst van gedeelde pri...

Lees verder