Cynthia Pallandt


Frac­tie­voor­zitter

Cynthia Pallandt is 34 jaar oud en woont met haar vriend en konijnen in Brabantpark, Breda. Zij heeft psychologie gestudeerd en is werkzaam als docent psychologie en mentor op Tilburg University. Sinds 2019 is Cynthia fractievoorzitter bij Partij voor de Dieren Brabantse Delta.

Haar voornaamste missie in het waterschap is om dieren (hoog!) op de agenda te zetten, zoals de gedemoniseerde muskusrat en de geobjectiveerde vis. Daarnaast waakt ze over de democratie en integriteit binnen het waterschapsbestuur.

Eerder was Cynthia binnen de Partij voor de Dieren actief als afdelingsbestuurder in Noord-Brabant, werkgroepcoördinator in Breda, burgercommissielid in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en lid van de landelijke klankbordgroep die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie. Ook is ze kandidaat geweest voor de Tweede Kamer in 2021.

Wat je verder nog over Cynthia moet weten: ze heeft in 2022 haar eigen boek ‘Konijnen adopteren en verzorgen’ uitgebracht en ze organiseert jaarlijks de Avond voor Konijnen. Ze zet zich daarnaast in voor openheid over psychische kwetsbaarheden en neurodiversiteit, dit doet zij vanuit haar werkveld én haar ervaring als vrouw met autisme en hoogbegaafdheid.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws