Cynthia Pallandt


Water­schaps­be­stuurder en frac­tie­voor­zitter

Cynthia Pallandt (1988) woont met haar zeven opvangkonijnen daar waar het Bredase Heusdenhout en Brabantpark samenkomen. Sinds 2019 is zij fractievoorzitter voor Partij voor de Dieren in waterschap Brabantse Delta. Daarnaast maakt ze deel uit van de werkgroep Brede Emancipatie binnen de Partij voor de Dieren. Haar missie: een gezonde Aarde, waarop ieder wezen kan floreren.

In het waterschap wordt gewoonlijk maar weinig gesproken over de belangen van dieren. Dit terwijl beslissingen die er gemaakt worden wel een gigantische impact op dieren kunnen hebben. Denk aan de manier waarop er om wordt gegaan met gravende knaagdieren (muskusratten, beverratten en bevers) of de keuze om gemalen zo te maken dat vissen ze veilig kunnen passeren. Cynthia wil dat het voor waterschappers normaal wordt om zichzelf bij keuzes die ze maken af te vragen: ‘Welke gevolgen heeft dit voor dieren?’ De stem van de dieren moet gehoord worden, en doorklinken in het beleid van het waterschap.

Cynthia ziet zichzelf als een vreedzame activist, die zich zowel in haar werk als daarbuiten inzet voor dieren, waaronder ook mensen, en natuur. Ze heeft een master in Psychology & Law en is seksuoloog. In het dagelijks leven heeft zij een regiefunctie op de IT-afdeling van de Nederlandse Spoorwegen. Ze is konijnendeskundige en bracht in 2022 het boek 'Konijnen adopteren en verzorgen' uit. Op vrijwillige basis schrijft ze artikelen voor het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme en voor Brabantpark & Heusdenhout Nieuws. Om te ontspannen gaat ze graag hardlopen, kookt ze veganistische lekkernijen en brengt ze tijd door met haar vriend.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws