Brabantse Delta gaat onderzoek doen naar dier­vrien­de­lijker beleid rondom muskus­ratten


Onderzoek naar afschaffen verdrin­kings­vallen, vermin­deren bijvangst, beleid levende bijvangst en een visie gericht op preventie ipv doden

15 november 2023

Het is wel een doorbraak te noemen; na ruim vier jaar knokken voor de muskusratten heeft het Dagelijks Bestuur nu dan een keuze gemaakt om het beleid wat diervriendelijker te maken. Dit hebben zij gedaan door een motie van de Partij voor de Dieren over te nemen. Het lijkt een contradictio in terminis, diervriendelijkere muskusrattenbestrijding, maar dit is een belangrijke stap in de juiste richting.

Het dagelijks bestuur van Brabantse Delta heeft toegezegd:

  • Onderzoek te doen naar het uitfaseren van verdrinkingsvallen;
  • Onderzoek te doen naar het voorkómen van ‘bijvangst’;
  • Te formuleren hoe om dient te worden gegaan met dieren die levend in zo’n val worden aangetroffen;
  • In gesprek te gaan met Jennifer Bloemberg-Issa die in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht inzet op preventie ipv bestrijding van muskusratten

De motie werd gesteund door Natuurterreinen, AWP, PvdA; 50PLUS en Water Natuurlijk.

Goed om te weten is dat dezelfde motie ook is overgenomen in waterschap De Dommel, en dat de oproep tot het uitfaseren van verdrinkingsvallen unaniem is aangenomen in waterschap Aa en Maas. Brabantse Delta verzorgt ook de muskusrattenbestrijding voor deze twee waterschappen, dus het is belangrijk dat hierin de neuzen dezelfde kant opstaan.

Gerelateerd nieuws

Vijf oppositiepartijen komen in opstand tegen door het Dagelijks Bestuur voorgesteld kostenaandeel van 33% voor inwoners

Waterschapscoalitie Brabantse Delta verhoogt kosten voor ingezetenen ‘Zoals we al vreesden wordt de landbouw ontzien ten k...

Lees verder

Brabantse Delta bevoordeelt agrariërs bij belastingheffing

Bijna iedereen gaat volgend jaar meer waterschapsbelasting betalen. Dat heeft het algemeen bestuur van Brabantse Delta op 15 ...

Lees verder