Waar­dering uiten op duurzame wijze


Vragen over het cadeau doen van bloemen door het water­schap

Indiendatum: 6 feb. 2023

Vragen (conform artikel 74 Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta aan het Dagelijks Bestuur met betrekking tot bloemen.


Geacht bestuur,

Afgelopen oktober besteedde de Avondshow met Arjen Lubach[1] aandacht aan de gigantische impact die bloemen hebben op klimaatverandering, milieuvervuiling, biodiversiteitsverlies, uitbuiting van arbeidsmigranten en meer. Deze uitzending maakte toen nieuws en een ‘trending topic’ van het onderwerp, en wij willen daar graag op teruggrijpen. De volgende constateringen werden in die aflevering gedaan:

 • In Nederland wordt ruim 34.000 hectare gebruikt om bloemen te kweken, ongeveer driemaal de omvang van de gemeente Utrecht;
 • Meer dan 5% van alle landbouw in Nederland houdt zich bezig met het kweken van bloemen;
 • Veel bloemen worden in kassen gekweekt, wat ontzettend veel energie kost;
 • Het kweken van bloemen in Nederland veroorzaakt bijna 2,5 megaton aan CO2 uitstoot;
 • Rozen uit Nederland zijn zo vervuilend dat je ze beter met het vliegtuig uit Afrika zou kunnen halen; 11 kleine Afrikaanse rozen staan qua uitstoot gelijk aan een Nederlandse ‘kasroos’;
 • Chrysanten zorgen ook voor enorme uitstoot: 10 chrysanten staan gelijk aan 5kg aan CO2 uitstoot;
 • Bloemen die van het land komen zijn niet veel beter, omdat ze veel voor export worden gebruikt mag er geen enkel insect opzitten. Voor de kweek van bloemen wordt bijna 20x zoveel gif gebruikt dan voor de kweek van groenten;
 • Zo zijn er bijvoorbeeld bloemen die bedoeld zijn om vlinders te lokken, maar die bespoten zijn om ze tegen rupsen te beschermen;
 • De bloemen worden in Nederland veelal geplukt door arbeidsmigranten die leven en werken onder slechte omstandigheden en met wurgcontracten te maken hebben;
 • Ook gevluchte Oekraïners worden voor dit werd ingezet, maar als ze fouten maken kunnen ze daarvoor worden teruggestuurd naar de oorlog.

Waterschap Brabantse Delta gebruikt bloemen om mensen te feliciteren of te bedanken. Dit zijn gebaren die onze fractie zeer waardeert en waar wij ook niet aan willen afdoen. Maar wij hebben hier wel vragen over:

 1. Kunt u een inschatting doen van hoeveel bossen bloemen er per jaar door waterschap Brabantse Delta worden besteld voor diverse doeleinden?
 2. Wordt er bij het bestellen van bloemen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder deze zijn gekweekt? Wordt er bijvoorbeeld gekozen voor biologische bloemen? Zo nee, waarom niet?
 3. Is het Dagelijks Bestuur het met de Partij voor de Dieren eens dat niet-biologische bloemen, hoe sympathiek ook, gezien bovenstaand lijstje van nadelen in tegenstrijd zijn met bijna alles waar het waterschap voor staat? Wij denken dan aan zaken als waterkwaliteit en -kwantiteit, biodiversiteit, klimaat, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo nee, waarom niet?
 4. Is het Dagelijks Bestuur bereid om een alternatief voor niet-biologische bloemen te kiezen op korte termijn? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren wil graag de suggestie meegeven om het bedanken van vertrekkende AB-leden en het feliciteren van nieuwe AB-leden aan te grijpen als een moment om een duurzamer alternatief voor (niet-biologische) bloemen te kiezen en dit ook breed binnen de organisatie uit te rollen. Er zijn, naast bloemen die wel biologisch zijn, veel feestelijke alternatieven te bedenken, zoals een zadenpakket voor (eetbare) bloemen, een bon voor een lokale (boeken)winkel, een insectenhotel, onbespoten bloemen met kluit die in de tuin geplant kunnen worden, een drinkschaaltje voor vogels, een ‘bos bloemen’ gemaakt van biologische groenten/fruit, enzovoort. Deze opties zijn ook minder vluchtig dan bloemen, waar mensen maar een paar dagen plezier van hebben.

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Cynthia Pallandt

Ellen Putman


Partij voor de Dieren


[1] https://www.npostart.nl/de-avo...

Indiendatum: 6 feb. 2023
Antwoorddatum: 3 mrt. 2023

 1. Het waterschap heeft in 2022 circa 250 bossen bloemen besteld. Dit is inclusief de bloemstukken op de balie bij de entree.
 2. Er worden door het waterschap bloemen gekocht met een MPS A+ certificering, Deze bloemen worden duurzaam geteeld, dat zijn de kwekers ook verplicht. Zowel de kwekers als bloemisten worden gecontroleerd door de SGS op duurzaamheid.
  Bij de bloemen horen ook codes. Die codes geven aan hoe duurzaam de teelt is. MPS A+ is de hoogste en de strengste classificering. Het keurmerk geeft aan hoe de teler ten opzichte van andere bedrijven scoort op de aspecten mest, bestrijdingsmiddelen en energie. Zowel in de winter als in de zomer zijn de telers verplicht om duurzaam te kweken. Alle bloemen komen uit Nederland. Neemt niet weg dat bloemen in de winter meer energie kosten om te produceren.
 3. We zijn dit niet met u eens. De MPS A+ certificering waarborgt een duurzame productie.
 4. We overwegen op dit moment geen alternatieven.

Interessant voor jou

Vervolgvragen over droogte en vissterfte

Lees verder

Vragen over Agrarische Nieuwsbrief - Maart 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer