Marinel van Walsum


Burger­com­mis­sielid

Na 12 jaar ben ik heel blij weer terug te zijn in West-Brabant. Zie ik dat er heel veel goed gaat. Maar ook zie ik helaas minder goede zaken. Ik voel mij verantwoordelijk wat te doen: afval opruimacties, mezenkasten ophangen, bijenbermen aanleggen, bomen redden. Maar dit is helaas niet genoeg.

Ik vind het heel erg te moeten toezien hoe het is gesteld met de biodiversiteit, de toenemende verdroging en afname van diverse weidevogels en bodemdieren. Klimaatverandering en verdroging raken ons allemaal. Het is niet alleen het slootje wat droog staat in een zoveelste kurkdroge zomer. Als er geen grondwater in de bodem is, heeft dit direct gevolg voor het bodemleven. Bodemleven is erg belangrijk. Dit helpt weer andere bodemdieren overleven. En bodemdieren helpen planten en andere dieren overleven. Samen vormen zij een grote verscheidenheid aan leven.

Droogte en verdroging zijn nadelig voor de biodiversiteit, natuur. Dus we moeten zorgen dat elke druppel wordt vastgehouden in de bodem. Zodat als er een hete zomer komt er genoeg water is om alle dieren en natuur in leven te houden.

Graag wil ik mij hier voor inzetten. Want zonder water, geen later. Marinel van Walsum, nummer 3 Partij voor de Dieren!

Gerelateerd

Vragen Nieuws