Voorstel blauw­alg­pro­ble­matiek te passief


10 juli 2019

De Partij voor de Dieren is van mening dat het huidige voorstel voor onderzoek naar blauwalgproblematiek zeker van groot nut is, maar dat er te weinig actie wordt ondernomen, en dat is nu juist de reden dat wij een initiatiefvoorstel schreven. Ook denken wij dat er al ruim voldoende kennis, zowel binnen als buiten ons waterschap, aanwezig is om maatregelen te kunnen nemen, bijv. gericht op gedragsverandering van omwonenden; dit zijn factoren die altijd bijdragen aan de ontwikkeling van blauwalg en zodoende van toepassing zijn op ieder water. Wat ons betreft zíjn dit ook investeringen in de lange termijn. Daarom zijn wij het ook eens met de motie die geïnitieerd is door Water Natuurlijk.

Daarnaast zouden wij graag zien dat er tussentijdse evaluaties plaatsvinden van het pad dat wordt ingeslagen, en dat hiervan verslag wordt gedaan aan het AB.

Interessant voor jou

Regenboogvlag hijsen in het van oudsher masculiene waterschap

Lees verder

Het past een waterschap om zelf kraanwater te drinken!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer