Onderzoek vuur­werkef­fecten


29 januari 2020

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta, in vergadering bijeen op woensdag 29 januari 2020,

Overwegende:

 • De maatschappelijke en landelijke discussies en mogelijke besluitvorming over het gebruik van vuurwerk en de schadelijke gevolgen van onder meer stikstof voor mens, dier, natuur en milieu;
 • de adviserende en ondersteunende rol van waterschappen richting gemeenten;
 • initiatieven ontstaan om in gemeenten vuurwerkshows te organiseren, waaronder op locaties buiten de bebouwde kom;
 • het belang om de exacte gevolgen van vuurwerk wat betreft schadelijke stoffen op water, natuur, landbouw en buitengebied zo goed mogelijk in beeld te hebben;
 • maatschappelijke discussies over stikstof zich grotendeels focussen op de agrosector, bedrijfsleven en mobiliteit maar dat ook andere factoren, waaronder intensief vuurwerkgebruik, significante stikstofeffecten hebben.

Constaterende:

 • De beantwoording d.d. 21-01-2020 van de gestelde vragen in de PvdA-brief ('Gevolgen vuurwerk voor water en natuur', d.d. 08-01-2020) door het dagelijks bestuur van ons waterschap;
 • uit deze beantwoording blijkt dat er geen onderzoeken met betrekking tot specifieke effecten van vuurwerk op watersystemen en waterzuiveringen voorhanden zijn.
 • Verzoekt het dagelijks bestuur:

  Binnen de Unie van Waterschappen te pleiten voor:

 • zowel een algemeen als een onderzoek naar de milieuschadelijke effecten van vuurwerk op watersystemen, natuur, landbouw, buitengebied en de gevolgen voor waterzuiveringen;
 • bij deze onderzoeken onder meer te betrekken de gevolgen voor fijnstof, stikstof, PFOS en PFAS;
 • bij het onderzoek kennis- en onderwijsinstellingen te laten betrekken zodat ook jeugd hierbij wordt betrokken;
 • het algemeen bestuur te informeren over de uitvoering en resultaten.
 • En gaat over tot de orde van de dag


  PvdA

  Han Verbeem, Wendy de Koning

  Fractie Natuurterreinen

  Peter von Meijenfeldt

  Partij voor de Dieren

  Cynthia Pallandt, Ellen Putman


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Amendement: Aanpassing strategie total removal

  Lees verder

  Geen vergunning beverafschot

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer