Geen vergunning beve­r­af­schot


29 januari 2020

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in vergadering op 29 januari 2020

Overwegende:

  • Dat het waterschap Brabantse Delta stappen zet, gericht op een aanvraag bij de provincie tot afschotvergunning bij overlast van bevers; dit naar aanleiding van de Kadernota 2020 – 2029, waarin een tekst hierover is vastgesteld;
  • Dat bevers op dit moment in Nederland worden gezien als een indicatiesoort, behorend bij een biodivers landschap van voldoende natuurkwaliteit , en na een lange periode van afwezigheid in Nederland nu weer voorzichtig terugkomen. Een welkome soort dus;
  • Dat het beverprotocol van de provincie Noord-Brabant, vastgesteld in 2017, het vigerende uitgangspunt is bij faunabeheer in onze provincie en dat dit protocol afschot absoluut niet toelaat;

Spreken uit dat:

  • Het zeer merkwaardig zou zijn als waterschap Brabantse Delta, in deze pioniersfase van de bever toch al een afschotvergunning aanvraagt en zich daarmee niet aan gemaakte afspraken wil houden.
  • Dat dit een zeer premature handelwijze is.
  • Dit afbreuk doet aan het imago van ons waterschap bij het brede publiek.
  • Er op dit moment voldoende manieren voorhanden zijn om eventuele overlast van bevers te voorkomen, of te verhelpen. Dat er zeker bij aanpak dijkverbetering gebruik gemaakt kan worden van preventieve methoden om graafschade te voorkomen.

Besluiten:

  • Dat Brabantse Delta de vraag om een afschotvergunning voor bevers bij de provincie niet actief in gang zet, en, indien reeds ingediend, intrekt;
  • En te handelen volgens huidig protocol.

En dragen het dagelijks bestuur op:  Dit besluit uit te voeren en het AB van de ontwikkelingen in de beverstand op de hoogte te houden.

Breda, 29 januari 2020

Fractie Water Natuurlijk

Fractie Natuurterreinen

Fractie Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Onderzoek vuurwerkeffecten

Lees verder

Beleid paaiplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer