Ellen Putman


Voormalig Algemeen Bestuurslid

Ellen Putman (1976) woont in Rijsbergen en is jurist. Al sinds 2011 is ze betrokken bij de Partij voor de Dieren. Ellen brengt veel tijd door in de natuur en is zich ervan bewust dat water van levensbelang is voor alle levende wezens. Ellen vindt dat er in het Waterschap nog te weinig rekening wordt gehouden met de dieren die in en rondom het water leven en van water afhankelijk zijn. En daar wil ze komende jaren verandering in brengen! Daarnaast krijgen we door klimaatverandering steeds meer te maken met periodes van grote droogte afgewisseld met wateroverlast. Dit vereist een andere aanpak voor peilbeheer. Ellen staat voor een meer natuurlijk waterpeil: functie volgt peil in plaats van peil volgt functie.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws