Ellen Putman


Water­schaps­be­stuurder & Kandidaat #19: "Ellen staat voor schoon en voldoende water voor elk levend wezen."

Ellen Putman (1976) woont in Rijsbergen en is jurist. Al sinds 2011 is ze betrokken bij de Partij voor de Dieren. Ellen brengt veel tijd door in de natuur en is zich ervan bewust dat water van levensbelang is voor alle levende wezens. Ellen vindt dat er in het Waterschap nog te weinig rekening wordt gehouden met de dieren die in en rondom het water leven en van water afhankelijk zijn. En daar wil ze komende jaren verandering in brengen! Daarnaast krijgen we door klimaatverandering steeds meer te maken met periodes van grote droogte afgewisseld met wateroverlast. Dit vereist een andere aanpak voor peilbeheer. Ellen staat voor een meer natuurlijk waterpeil: functie volgt peil in plaats van peil volgt functie.

Gerelateerd

Het Algemeen Bestuur neemt afscheid van o.a. onze Ellen Putman

Vertrekkende Algemeen Bestuursleden van Brabantse Delta

Vandaag nam het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta afscheid van de bestuursleden die niet opnieuw zijn verkozen. Onder die groep was onze eigen Ellen Putman een vreemde eend in de bijt; zij werd namelijk wél verkozen, maar dan als lid van de Provinciale Staten! We raken Ellen dus niet zozeer kwijt, maar onze samenwerking zal van vorm veranderen. Wij kijken er naar uit om daarmee ook de banden di...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws