Innovatie doe je er niet bij, en innovatie doe je niet alleen


1 maart 2023

Het is goed om te zien dat het waterschap serieuze stappen wil maken ten aanzien van innovatie en dat na de behandeling van de innovatiestrategie en agenda in het Algemeen Bestuur van oktober vorig jaar er al weer een stap gezet is.

Het inzicht dat er tot nu toe veelal adhoc en incrementeel gewerkt wordt vindt de fractie van de Partij voor de Dieren positief.

Dat er grote filosofen geciteerd worden, nu ook in het addendum, geeft aan dat er hoog over naar dit onderwerp gekeken wordt en zo hoort het ook. Blijf vooral hoog over denken met een brede blik.

Bij punt 5 van de innovatie principes hebben wij een bemerking. Daar staat

Het bestuur (Algemeen Bestuur + Dagelijks Bestuur) denkt en doet mee, geeft richting, maar remt niet.

Met name de opmerking ‘maar remt niet’, verdient aandacht.

Het wekt de suggestie dat het bestuur mogelijkerwijs gaat remmen. Als dit zo is, en dit zou kunnen, dan lijkt het ons heel belangrijk om daar vooraf aandacht aan te besteden.

Want bij een brede blik horen niet alleen bestuur, directie, management en medewerkers en samenwerkende partijen, maar ook, desnoods middels een afvaardiging, het Algemeen Bestuur.

Want inderdaad innovatie doe je er niet bij en innovatie doe je niet alleen.

Wij wensen de organisatie en het nieuwe Algemeen Bestuur veel succes en wijsheid toe en bovenal een innovatieve nieuwe bestuursperiode.

Interessant voor jou

Aan de voorkant betrokken zijn, of tekenen bij het kruisje?

Lees verder

Hoera voor de eerste energieLEVERENDE rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brabantse Delta!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer