Hoera voor de eerste ener­gie­LE­VE­RENDE riool­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­latie in Brabantse Delta!


1 maart 2023

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuw-Vossemeer wordt toekomstbestendig en duurzamer.

Wie is daar nu niet voor?

In de commissie waterketen zijn de varianten voor het aanpakken van deze verouderde rioolwaterzuiveringsinstallatie uitgebreid besproken en was er al een voorkeur voor de Nereda variant, die ook hier ter besluitvorming voorligt.

De fractie van de Partij voor de Dieren wil, allereerst de ambtelijk organisatie bedanken voor de heldere toelichting over de verschillende varianten die tijdens de commissie gegeven werd. Dit heeft veel verduidelijkt.

Ten slotte, voordat wij instemmen met dit besluit willen we meegeven om bij de andere rioolwaterzuiveringsinstallaties die voor de komende jaren nog vervangen dan wel aangepast moeten worden, serieus na te denken om ook daar aanvullend gebruik te gaan maken van een waterharmonica dan wel hylofytenfilter. Dit is immers de meest natuurlijke nazuivering van het water en want ons betreft daarom het meest toekomstbestendig en duurzaam.

In de commissie werd er door een collega AB lid direct geroepen dat dit niet kan. De fractie van de Partij voor de Dieren roept op om niet te denken in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Want waar een wil is is een weg. Dit is wellicht een kwestie van genoeg grond aankopen en misschien zijn er op dat gebied wel mogelijkheden en kansen.

En als die wil er is, laten we dan Goethe nog eens citeren: dan is het niet genoeg te willen, maar moet men ook handelen.

Interessant voor jou

Innovatie doe je er niet bij, en innovatie doe je niet alleen

Lees verder

Speech tijdens afscheid vertrekkende Algemeen Bestuursleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer