Aan de voorkant betrokken zijn, of tekenen bij het kruisje?


Reactie op EVZ Hultense Leij en relatie tot indu­strie­terrein Wijke­voort

1 maart 2023

Eerste termijn:

Ik hoor het ons nóg zeggen, in een van de recente besprekingen over bestuurlijke ontwikkeling: we willen als waterschap aan de voorkant betrokken zijn bij plannen, we willen onze deskundigheid laten gelden, in plaats van alleen de verplichte watertoets uit te voeren en klaar.

Voorzitter, bij dit projectplan is dat echter precies wat wij wél doen. In de beantwoording van een ingediende zienswijze schrijft het waterschap letterlijk: Omdat het waterschap als waterbeheerder niet bevoegd is te beslissen over ruimtelijke ordening en daarmee de invulling van het industrieterrein Wijkevoort houdt het waterschap zich buiten de politieke discussie omtrent de plannen voor de aanleg van dit industrieterrein. Ten aanzien van het industrieterrein Wijkevoort voert het waterschap een Watertoets uit waarbij gekeken wordt naar de waterhuishoudkundige aspecten van een plan en op basis daarvan geven we aan of een ontwikkeling hydrologisch past in een gebied.”

Ik vraag u, algemeen bestuurders en dagelijks bestuurders, wat willen wij nu: als waterschap een serieuze gesprekspartner zijn en aan de voorkant betrokken zijn bij bouwplannen van gemeenten? Of tekenen we braaf bij het kruisje omdat we niemand tegen ons in het harnas willen jagen?

Nog een vraag om even te laten bezinken: waarom heeft waterschap Brabantse Delta wél een zienswijze ingediend tegen de plannen voor het industrieterrein in Bavel, maar niet tegen die voor de plannen van een vele malen groter industrieterrein in Wijkevoort? De Partij voor de Dieren is razend benieuwd naar de belangen die er mee spelen en die niet worden uitgesproken of in adviesnota’s worden opgenomen.

Ik lees in de beantwoording van de technische vragen dat er misschien voor Fase 1 van de EVZ Hultensche Leij andere oplossingen waren voorgesteld als er niet voor industrieterrein Wijkevoort was gekozen. Leuk en aardig dus dat het project in tweeën is gesplitst, maar we kunnen de plannen die vandaag voorliggen gewoon niet los zien van Wijkevoort. Wijkevoort, met een oppervlakte tweemaal zo groot als de Efteling. Stelt u zich dat even voor. Wie denkt dat een extra brede EVZ daar voldoende tegenop kan wegen, heeft het goed mis. Ik sluit me aan bij het woord ‘greenwashing’ dat mevrouw Felix zojuist gebruikte.

Over de zienswijzen gesproken, de Partij voor de Dieren is niet blij met de manier waarop deze zijn beantwoord. De indieners spreken hun zorgen uit over industrieterrein Wijkevoort en krijgen te horen dat het daar nu niet over gaat, terwijl er zoals ik zojuist betoogde wel degelijk samenhang is. Bovendien wordt het plan aan ons gepresenteerd met daarin ook fase 2 over het verleggen van de Hultense Leij, wat puur gebeurt vanwege de plannen voor industrieterrein Wijkevoort. Je kunt dan niet zeggen dat het publiek dat gedeelte maar even moet negeren. En de neiging om steeds met het vingertje te wijzen naar andere overheden belooft ook niet veel goeds voor de éénoverheidsgedachte die straks met de invoering van de Omgevingswet ineens geïmplementeerd zou moeten zijn. Persoonlijk ben ik juist blij dat deze bezorgde omwonenden ons bestuur wakker schudden. Als ik zo kijk naar de technische vragen die er gesteld zijn lijken er namelijk niet veel partijen door te hebben wat hier gebeurt.

Afsluitend, in de adviesnota valt te lezen: “Met het realiseren van deze EVZ, geven waterschap en gemeente invulling aan een gezamenlijke doelstelling.” De Partij voor de Dieren vraagt zich ernstig af welke gezamenlijke doelstelling dit nu eigenlijk is.

Tweede termijn:

Ik voel de argumenten van de heer Ten Cate om deze EVZ niet te vertragen vanwege de KRW-doelstellingen, en dit maakt het ook des te pijnlijker, juist voor de Partij voor de Dieren.

Maar zolang de huidige verstrengeling met bedrijventerrein Wijkevoort bestaat, kan de Partij voor de Dieren niet instemmen met het plan voor deze ecologische verbindingszone, vanwege de gevolgen die het geheel van beiden heeft voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

Tevens vinden wij het wel wat makkelijk om te zeggen dat de plannen nu moeten worden uitgevoerd vanwege de haast die er achter deze EVZ zit, want wij mogen hier in het waterschap regelmatig constateren hoe de voortgang op verschillende EVZ’s stagneert, laten we hier dan in de tussentijd zo voortvarend mee aan de slag gaan.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Keuzes durven maken die we al veel te lang voor ons uitschuiven

Lees verder

Innovatie doe je er niet bij, en innovatie doe je niet alleen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer