Stop de verdozing


Mora­torium op bouw distri­bu­tie­centra en bedrij­ven­ter­reinen

We gaan de verdozing van ons landschap tegen. Er komt een moratorium op de bouw van distributiecentra en grote kantoorpanden. Er komen ook geen nieuwe bedrijfshallen zolang er nog leegstaande bedrijfshallen in de regio zijn.

Het standpunt Stop de verdozing is onderdeel van: Duurzaam natuurbeleid

Stop de verdozing

Wat we hebben bereikt

  • Demonstratie 'Stop de verdozing' die wij organiseerden werd voorpaginanieuws in Breda