Holis­tische kijk op EVZ boom­kikker


14 juli 2021

Voorzitter, ik wil mijn complimenten uitbrengen voor het projectplan dat hier voorligt. De boomkikker en diverse andere soorten krijgen een grotere leefomgeving, en dit wordt zeer grondig aangepakt. Ik had mijn bedenkingen bij het laarzenpad dat 6x per jaar wordt gemaaid, maar uit de antwoorden op onze technische vragen hierover is mij duidelijk geworden dat ook dit juist werkt om de natuur te beschermen door te voorkomen dat mensen zogezegd van het juiste pad afraken. Ik kijk er erg naar uit om het laarzenpad zelf te kunnen bewandelen.

Om het succes van dit project te garanderen, en optimale resultaten te bereiken voor de boomkikker en andere soorten zoals de kamsalamander, roodborsttapuit en bosbeekjuffer, is het belangrijk om een holistische kijk te hanteren. En daar bedoel ik niets spiritueels mee, ik bedoel enkel dat we verder moeten kijken dan dit project lang is. Waar omgevingsfactoren van invloed zijn op het succes van dit project, moeten we dit erkennen, benoemen, en er iets mee doen. Zo zou de Partij voor de Dieren graag zien dat omliggende bedrijven actief gestimuleerd worden om het vervuilen van water, bodem en lucht te minimaliseren door biologisch te werken. Nu wordt er een scheidingsgreppel aangelegd om te voorkomen dat voedselrijk water afspoelt naar de EVZ, maar de voedingsstoffen in het water terugbrengen vinden wij ook belangrijk. En daarnaast zouden wij graag zien dat ook hier het beestje bij de naam wordt genoemd, ‘voedselrijk water’ zegt de gemiddelde burger niets en verbloemt zodoende de oorzaak van het probleem. Direct duidelijk communiceren, dat willen wij als waterschap en moeten we dan ook consequent doen.

Ten slotte, ons waterschap heeft een zienswijze ingediend op de omgevingsvisie Breda, waarin plannen stonden voor een bedrijventerrein in Bavel. Dit terrein zou dicht bij het stuk van de EVZ moeten komen waar wij elkaar vanavond over spreken. Wat ons betreft was de zienswijze die is ingediend nog te voorzichtig, en mogen zorgen over de impact van de aanleg en vervolgens de aanwezigheid van een bedrijventerrein op de leefomgeving van de soorten die wij met zoveel moeite naar dit gebied toe halen, door het waterschap duidelijk worden benoemd. Ook als, zoals de Bredase wethouder Adank laatst in de media zei, er een Ikea of Hornbach zou komen in plaats van een distributiecentrum, want ook daarvoor zou natuur verloren gaan en zouden er veel transportbewegingen bij komen die gepaard gaan met vervuiling. Wij zijn een deskundige en gelijkwaardige medeoverheid, en dat laten wij merken door te staan voor de doelen waar wij onszelf aan committeren.

Interessant voor jou

Waterschappen zijn niet verplicht tot het hebben van een monistisch systeem

Lees verder

Maak het debat laagdrempelig, voor de democratie binnen het waterschap!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer