Water­schappen zijn niet verplicht tot het hebben van een monis­tisch systeem


16 juni 2021

Voorzitter,

Veel waardering voor de rekenkamercommissie en voor dit rapport. Wij missen echter op dit moment wel een koetshuis moment zoals we die vroeger hadden om over de punten die de rekenkamer aangeeft nog eens op een informelere wijze van gedachte te wisselen, inderdaad om te bekijken wat er concreet verder meegedaan gaat worden zoals de heer Slenders ook al aangaf.

Een hele goede opmerking van het rapport vond ik, ik citeer:

De primaire taken van waterschappen (veilig, voldoende, schoon water) zijn door de jaren heen hetzelfde gebleven, maar de context waar zij in werken is veranderd.

Einde citaat.

De samenwerking die in het rapport werd benadrukt sprak ons aan.

In het onderzoek werd gemeld dat het belangrijk is om elkaars belangen en doelen te kennen en deze diversiteit ook te erkennen. Ik hoop en ga ervan uit dat er ook binnen het Algemeen Bestuur hier voldoende ruimte voor blijft.

En dat is geen sinecure, zo staat er, ik onderschrijf dit.

Voor wat betreft het aandachtspunt dat de ambtelijke organisatie weliswaar de ruimte krijgt om diverse samenwerkingsverbanden aan te gaan en in meer of mindere mate wordt aangemoedigd, maar niet altijd de ruimte van het AB, het DB en/of management ervaart om deze te laten floreren, wil ik opmerken dat de fractie van de Partij voor de Dieren er uitdrukkelijk wel achter staat dat dit de ruimte krijgt, wellicht is dit zelfs nog wel belangrijker dan de reguliere beleids- en verantwoordingscyclus.

Ten aanzien van het monisme en dualisme. Ik zou daar graag een debat over willen voeren. Waterschappen zijn niet verplicht tot het hebben van een monistisch systeem. Maar ongetwijfeld is daar geen meerderheid voor te vinden, want uiteindelijk als het puntje bij het paaltje komt, kabbelt de meerderheid rustig door en is verandering lastig.

Tot zover voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Stop met de termen 'plaagsoorten' en 'invasieve exoten'

Lees verder

Holistische kijk op EVZ boomkikker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer