Goed en inclusief werk­ge­ver­schap


Het waterschap is van oudsher een masculiene organisatie. Daar is de laatste decennia gelukkig al veel in veranderd. De Partij voor de Dieren ziet graag dat het waterschap als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie gaat vervullen met betrekking tot diversiteit en inclusie. Het waterschap neemt de veiligheid van medewerkers uiterst serieus.

 • Waar mogelijk neemt het waterschap personeel zelf in dienst en biedt het inclusieve arbeidsvoorwaarden. Het waterschap breidt de duur en de vergoeding van het ouderschapsverlof uit voor alle ouders. Ook wordt transitieverlof voor transgender medewerkers vastgelegd.
 • Het waterschap hanteert een inclusief beleid voor werving en selectie, bijvoorbeeld door anoniem solliciteren mogelijk te maken. Het streeft een personeelsbestand na dat een goede afspiegeling is van de maatschappij en voert proactief beleid om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
 • Het waterschap heeft oog voor diversiteit in (de top van) de samenwerkingsverbanden waar het deel van uitmaakt en houdt daar ook rekening mee in de keuze voor een afgevaardigde.
 • Kantoren en vergaderlocaties zijn rolstoelvriendelijk ingericht en houden rekening met neurodiversiteit (bijvoorbeeld mensen die erg gevoelig zijn voor prikkels) onder medewerkers en bezoekers.
 • Brabantse Delta betrekt de jeugdbestuurder actief bij vergaderingen van het waterschapsbestuur. Deze functie wordt uitgebreid tot een volledig jeugdbestuur. Ook betrekt het waterschap jongeren door middel van stagemogelijkheden en lessen op scholen.
 • Tenminste één dag per jaar hijst het waterschap de regenboogvlag, bijvoorbeeld op Coming Out Day, IDAHO of Paarse Vrijdag.
 • Het waterschap heeft regelingen voor klachten en integriteitsmeldingen, die regelmatig geactualiseerd worden. Bij de afhandeling staan respect, oplossingsgerichtheid en passende doorlooptijden voorop. Bestuurders en medewerkers kunnen terecht bij een externe vertrouwenspersoon.
 • Het gesprek over omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag wordt proactief aangegaan met alle medewerkers en bestuurders van het waterschap.
 • De hoge werkdruk is een groot probleem bij veel waterschappen. Daarom is het waterschap extra alert op het welzijn van medewerkers.
 • Het waterschap hanteert bij catering en in bedrijfsrestaurants het ‘carnivoor, geef het door’-principe. En er wordt een volgende stap naar volledig plantaardig gezet. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk met biologische en lokale producten gewerkt.
 • Het waterschap gebruikt alleen biologische en proefdiervrije schoonmaakmiddelen.
 • Om energie te besparen worden alle gebouwen van het waterschap verwarmd tot maximaal 19 graden. Voor medewerkers die vanwege medische redenen een hogere temperatuur nodig hebben worden maatwerkoplossingen gezocht.