Met taal­ge­bruik stimu­leren we gelijke kansen voor mannen en vrouwen


23 oktober 2019

Ik sta helemaal achter de adviesnota en de vacaturetekst. Wel heb ik de vraag of er al is nagedacht over welke AB-leden in de sollicitatiecommissie terecht zullen komen. Is het wellicht verstandig om daar een lid van de rekenkamercommissie, die met de nieuwe voorzitter zal komen te werken, en een AB-lid dat niet deel uitmaakt van de rekenkamercommissie hiervoor te vragen? Als laatste complimenten voor een hele kleine nuance in de vacaturetekst die ik zie als positief voor vrouwenemancipatie: er wordt gesproken over een zij of hij, in plaats van andersom – een hij of zij. Dat een man niet de eerstgenoemde optie is, is een prima voorbeeld van hoe we met ons taalgebruik gelijke kansen voor mannen en vrouwen kunnen stimuleren. Prima vacature dus.