Zet in op dier­vrien­de­lijke manier om graaf­schade tegen te gaan


23 oktober 2019

Zoals al gemeld tijdens de commissie Financiƫn, is de fractie van de Partij voor de Dieren het niet eens met het beschikbaar stellen van extra middelen voor de muskusratbestrijding in het programma 6-800, zoals vermeld in de vierde managementletter. Dank voor het aanpassen van de notulen hierop. Het heeft onze sterke voorkeur om de middelen die daarvoor extra beschikbaar worden gesteld, in te zetten voor een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren, waar conform het bestuursakkoord het waterschap actief aan wil bijdragen. Bestrijden is vooral nutteloos bij diersoorten met een kort leven en een heel snelle voortplanting, zoals muskusratten. Graag zouden wij met de portefeuillehouder dierenwelzijn in gesprek willen gaan over dit onderwerp. We verzoeken hem om daarbij ook de andere fracties uit te nodigen. Dit mede gezien de berichtgeving in de media over muskusratten en recentelijk ook over bevers. Graag een reactie of de portefeuillehouder dierenwelzijn hiertoe bereid is.

Interessant voor jou

Dode vissen door maaibeleid waterschap: onacceptabel

Lees verder

Met taalgebruik stimuleren we gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer