Onze voor­keuren voor een externe reken­kamer


30 augustus 2023

Voorzitter,

Zoals gevraagd een bijdrage bij opsomming.

Eén:


De Partij voor de Dieren houdt van Winnend Samenwerken in Brabant, maar toch achten wij een zelfstandige rekenkamer wijzer. Een rekenkamer kan het best worden ingezet om dingen die binnen onze organisatie dingen misgaan, te onderzoeken. Plas Caron bijvoorbeeld. Dicht op het vuur. Vers van de pers.

Zoek wel zo veel mogelijk verbinding met de andere collega-rekenkamers, dat past bij de één overheidsgedachte. Ga geen dubbel werk verrichten.

Twee:

Wat de Partij voor de Dieren betreft moet de rekenkamer zelf onderzoeken kunnen doen. Een quick reaction op urgente situaties is en blijft gewenst, zonder dat je eerst een ongetwijfeld peperduur extern bureau moet gaan zoeken.

Drie:

3 leden lijkt ons prima om mee te beginnen. Dat hoeven niet per se de huidige drie te zijn overigens.

Vier:

Een vaste vergoeding per maand heeft onze voorkeur. De voorzitter hoeft niet méér te verdienen, want in een dermate kleine commissie deelt iedereen de taken.

Een kleine uitweiding nog over de voorzitter.

In het voorliggende voorstel wordt over een mannelijke voorzitter gesproken. Ik citeer: ‘Zijn taak is zwaarder’. De onafhankelijke rekenkamer lijkt nu juist dé plek om ons witte oudemannen gehalte - waar ik langzaam maar zeker ook toe ga behoren - wat op te fleuren.

Dan wordt er vaak geroepen: ja maar het gaat om kwaliteit. Maar… Mensen met een diversere achtergrond brengen voor de omgeving volstrekt nieuwe inzichten mee. Om in schaaktermen te spreken: dan wín je een kwaliteit.

Vijf:

We worden met de externe rekenkamer gedwongen tot iets nieuws. Laten we die kans benutten, doorpakken en stevige functieprofielen opstellen om aan deze nieuwe rekenkamer-periode te beginnen.

De huidige leden kunnen dan natuurlijk nog steeds herkozen worden, maar we geven dan wél iedereen een gelijke kans. Dit zou ons sieren.

Wat betreft de termijnduur van de rekenkamerleden sluit ik me aan bij de heer Voets.

Wat betreft de Partij voor de Dieren is de positie van de secretaris van de rekenkamer overigens cruciaal.

Wij willen dat het AB maximaal wordt meegenomen bij de keuzes die hierin gemaakt worden.

Onze suggestie zou zijn om een sessie te organiseren binnen de commissie Bestuur waarin iedere fractie voorkeuren naar voren kan aangeven over de invulling van de secretarisrol en wat voor type arbeidsovereenkomst er met de secretaris wordt gesloten.

Zes:

Een onafhankelijke rekenkamer moet zoveel onderzoeken kunnen doen als zijzelf nodig acht. Maar je hoeft niet te onderzoeken om te onderzoeken. Een begroting van 2 grote onderzoeken per jaar vinden wij een goede start. Verder sluiten wij ons aan bij de woorden van de heer Post en de heer Overeem.

Zeven:

De Partij voor de Dieren is tegen het oprichten van een AB klankbordgroep. Binnen ons waterschap dreigt toch al een wildgroei van overleggroepjes te ontstaan.

De rekenkamer kan prima af en toe bij het fractievoorzittersoverleg of de commissie bestuur aansluiten om zo de couleur locale te proeven.

De Partij voor de Dieren rekent erop dat dat voldoende zal zijn.

Interessant voor jou

Borg de democratie in reglementen voor AB- en burgerleden

Lees verder

Ervoor zorgen dat we het bij de volgende kostentoedeling in één keer goed doen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer