Externe vertrou­wens­persoon en actu­a­li­sering gedrags­codes erg welkom


26 april 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is erg blij met de toevoeging van een externe vertrouwenspersoon aan de opties die men heeft om integriteitskwesties aan te kaarten. Het kan de drempel soms net iets lager maken om advies of hulp te vragen. Met een externe vertrouwenspersoon kan men ook sparren over wat te doen wanneer er sprake is van gedrag dat zich in het grijze gebied bevindt, terwijl het al een stuk ernstiger kan voelen om dit bij de dijkgraaf of locodijkgraaf neer te leggen. Als namelijk wordt besloten dat de situatie niet om vervolgstappen vraagt, kan de dijkgraaf of locodijkgraaf het gedeelde verhaal niet weer uit het geheugen wissen, waardoor het ongewild invloed kan uitoefenen op de onderlinge dynamiek.

Wij denken dat een externe vertrouwenspersoon juist voor dat soort situaties een uitkomst kan bieden, maar we willen daarnaast benadrukken dat we graag een cultuur zien waarin mensen zich vrij voelen om óók bij de dijkgraaf of locodijkgraaf aan de bel te trekken wanneer er iets gebeurt dat niet door de beugel kan.

Ook wij vinden dat in de code duidelijker naar voren dient te komen dat de externe vertrouwenspersoon te allen tijde geraadpleegd kan worden. Vaak ga je dit soort stukken namelijk pas echt grondig lezen wanneer er al iets aan de hand is, en dan is het belangrijk dat ze zo duidelijk mogelijk zijn.

In beantwoording van de technische vragen zien we dat er wellicht met een afvaardiging van het AB kan worden nagedacht over de actualisering van de gedragscodes. De Partij voor de Dieren wil hier graag over meedenken. Tevens wil ik graag oproepen om hier ook meerdere mannelijke AB-leden over te laten meedenken. Tot nu toe hebben naar mijn beleving namelijk vooral vrouwelijke AB-leden zich aangemeld voor het meedenken over integriteitszaken, terwijl het ons allemaal aangaat en we het beleid idealiter ook allemaal zouden moeten onderschrijven.

Tot slot: laten we als Algemeen Bestuur met elkaar het gesprek blijven voeren over onderlinge omgangsvormen. Ieder heeft daar zijn eigen ideeën over, en iedereen heeft ook blinde vlekken – ikzelf niet uitgezonderd. We kunnen elkaar daarin helpen en scherp houden.

Tot zover.