Bodem leidend ipv lijdend


Reactie op inspraak ZLTO

26 april 2023

Dank voor uw inspraak meneer Taks. Ik heb een vraag hierover. De Partij voor de Dieren is het helemaal met u eens dat een gezonde bodem van het uiterste belang is. De bodem moet leidend met een korte ei zijn, in plaats van lijdend met een lange ij. Ik mis in uw verhaal echter belangrijke factoren die slecht zijn voor zowel de bodem als de waterkwaliteit, die de agrarische sector zelf in de hand heeft: landbouwgiffen, drijfmest, kunstmest… Wel wordt er naar externe factoren gekeken zoals RWZI’s en riooloverstorten en water dat vanuit België binnenkomt. Dit wekt de indruk dat u de bal bij het waterschap neer wilt leggen. Kunt u ons vertellen waarom u landbouwgiffen, drijfmest en kunstmest niet benoemt, waarvan door wetenschappelijk onderzoek al lang is aangetoond hoe schadelijk ze zijn voor bodem en water?

Dan nog een hierop aansluitende vraag: u geeft aan een studiegroep van grondgebruikers te willen opstarten in het Bodem-Up programma. Wat bedoelt u hier precies mee, en wat is het doel hiervan? Hoe verschilt dit van wat er reeds vanuit Bodem-Up wordt gedaan? Ik hoor het graag van u.

Interessant voor jou

Geadviseerde coalitievarianten zijn onlogisch en totstandkoming is onduidelijk

Lees verder

Externe vertrouwenspersoon en actualisering gedragscodes erg welkom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer