Groote Leij bij Wijke­voort: compen­satie voor bedrij­ven­terrein?!


22 december 2021

Voorzitter, ik word meestal enthousiast van plannen voor de aanleg en versteviging van natuurgebieden, en dat is bij dit projectplan niet anders. We zitten in een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis, en de prachtige plannen voor EVZ’s in Tilburg zijn sterke tegenacties die ik dan ook toejuich. Maar ik moet wel zeggen dat ik er een onprettige nasmaak aan overhoud om steeds weer dat vreselijke bedrijventerrein Wijkevoort in de plannen voorbij te zien komen. Na langdurig protest van omwonenden en natuurorganisaties heeft de Tilburgse gemeenteraad helaas toch voor de plannen voor dit bedrijventerrein gestemd in november dit jaar. En prompt staat dit projectplan voor natuur in Wijkevoort op onze agenda. U geeft aan dat de natuurplannen geenszins bedoeld zijn als compensatie voor de verdozingsplannen en dat het echt los van elkaar staat, maar in de communicatie over bedrijventerrein Wijkevoort wordt wel degelijk de geplande nieuwe natuur er steeds bijgehaald om de nare boodschap over de verdozing af te zwakken en er doorheen te duwen. En dat staat de Partij voor de Dieren erg tegen. Kies voor nieuwe natuur zonder nieuwe dozen. Durf je daar als waterschap nu ook eens voor uit te spreken.

Daarnaast komt wederom aan het licht dat de kunstwerken die zich binnen het gebied van dit project bevinden niet vispasseerbaar zullen worden gemaakt. Er is immers geen vismigratie doelstelling. Dat vissen zich ook willen voortbewegen door wateren waar wij als mensen géén doelstelling aan hebben verbonden, is blijkbaar erg moeilijk voor te stellen. Hier hou ik het graag bij voorzitter.