Bijdrage over nieuw Reglement van Orde


22 december 2021

De Partij voor de Dieren vindt het fijn dat er vandaag een nieuw Reglement van Orde in gebruik wordt genomen. Het is een verheugend vooruitzicht dat we in de toekomst minder discussies zullen hoeven te voeren over de interpretatie van het RvO. We zijn ook blij dat het DB voorstelt om schriftelijke notulen in stand te houden en een beslissing hierover uit te stellen. Wij hechten groot belang aan het snel kunnen zoeken in notulen, en we vrezen dat het heel wat voeten in aarde heeft om de video-opnamen van onze vergaderingen zo toegankelijk te maken dat er makkelijk gezocht kan worden op sprekers en onderwerpen, én om deze berg aan data voor eeuwig ergens op te slaan. Met alle kosten van dien.

Ik wil graag twee kritiekpunten van de Partij voor de Dieren op het nieuwe RvO benoemen, evenals een zorgpunt.

Om te beginnen vindt de Partij voor de Dieren het een gemiste kans dat er met dit RvO geen status wordt gegeven aan fractieondersteuners. Alleen AB-leden worden meegeteld als fractieleden. Wij hadden heel graag gezien dat ook de fractieondersteuners erkend worden als lid van de fractie en dat zij AB-leden kunnen vervangen in commissies als woordvoerder.

Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren het ondemocratisch en onnodig dat er 10 mensen nodig zijn om een motie vreemd in te dienen. Zoals de PvdA al aankaartte zijn er maar 3 mensen nodig om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Als je daar vervolgens een motie over indient, heb je hetzelfde bereikt als met een motie vreemd, alleen kost het iedereen veel meer tijd. Wij vinden het onverstandig dat dit bestuur zo’n omslachtige manier wel ondersteunt en een efficiënte manier als de motie vreemd met een hoge drempel ontmoedigt.

Ten slotte, ons zorgpunt. Er staan onderdelen in het RvO waarvan we nu al weten dat ze niet zo uitgevoerd worden. Mijn voorgangers hebben er al een paar genoemd. Ik zag dat volgens het RvO uiterlijk op zondag de input voor de AB-vergadering doorgegeven moeten worden, zoals technische vragen. Als we AB-leden echter tot maandag 9u de tijd willen geven om het in te sturen vindt de Partij voor de Dieren dat dit ook zo in de tekst moet staan. Ook staat er nu dat er bij hoofdelijke stemmingen geloot wordt wie er het eerste mag stemmen, en dat bij woordvoering degene die het eerst het woord heeft gevraagd ook het eerst mag spreken. Op dit moment krijgt altijd de grootste fractie, de VVD, het eerst het woord. Wij zouden heel graag zien dat hier wat meer afwisseling in zou komen, en het RvO maakt daar de weg voor vrij, maar gaan we die methoden ook toepassen? Zo niet, is het dan niet misleidend om dit wel in het RvO te suggereren? Ik zou graag van de voorzitter horen hoe hij hierover denkt.

Samenvattend; de Partij voor de Dieren is blij dat er met dit nieuwe RvO meer duidelijkheid komt, maar juist daarom zou er iets moeten worden gedáán met onduidelijkheden die al in de technische vragen naar voren zijn gekomen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Samenwerken als overheden is bittere noodzaak

Lees verder

Groote Leij bij Wijkevoort: compensatie voor bedrijventerrein?!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer