Samen­werken als overheden is bittere noodzaak


1 december 2021

Voorzitter,

Samenwerken is de rode draad in deze maatwerk overeenkomst en ook in de achterliggende koepelovereenkomst.

Samenwerken, wie is daar nu niet voor? Zeker de partijen in ons AB die het bestuursakkoord ‘Samen beter’ onderschrijven moet dit enorm aanspreken. Maar ook de fractie van de Partij voor de Dieren vindt samenwerken een mooi uitgangspunt. En je moet ook wel, het is bittere noodzaak.

Je hebt als overheden elkaar heel hard nodig om opgaven als de KRW doelen te behalen. En het past ook nog eens goed binnen het gedachtengoed van de nieuwe Omgevingswet.

Wel hebben we een aantal kanttekeningen.

Zo hadden wij de looptijd van deze overeenkomst graag anders gezien. Nu staat er dat de overeenkomst eindigt bij het aflopen van het Waterbeheerplan, onze fractie zou er voor gekozen hebben pas een dergelijke samenwerking te beëindigen als de KRW doelen behaald zijn.

Deze Maatwerkovereenkomst is de opvolger van de Samenwerkingsovereenkomst tot Uitvoering Waterdoelen. Het realisatietempo van deze STUW lag te laag. Een slakkentempo leek het wel zeker de afgelopen jaren. En nu is het de bedoeling om zo snel als een haas te gaan. Wij vragen ons af of met deze maatwerkovereenkomst het realisatietempo echt omhoog zal gaan, afgezien van de ongetwijfeld goede intenties.

Wat als partijen zich toch niet aan de overeenkomst houden of er een heel ander beeld bij hebben dan een andere partij? Echte sancties, zoals boetes staan er niet in. Dat vinden wij ook een minpunt. Maar goed wellicht dat we dit dan terugzien in de gebiedsovereenkomsten, de bestaande en de nog te sluiten. Zoals al aangegeven bij de technische vragen zouden wij deze dan ook graag ontvangen. Graag horen wij de bevestiging hiervan van de portefeuillehouder. Ook hadden wij de technische vraag gesteld om een aparte rapportage te ontvangen van de voortgang, met de kansen en knelpunten daarin benoemd. U heeft aangegeven dat dit mogelijk is, ook daarvan zouden wij graag de toezegging van de portefeuillehouder krijgen ter bevestiging.

Wat ons betreft is een dergelijke rapportage voldoende en hoeft niet de verdere uitwerkingen van de maatwerkovereenkomst ter goedkeuring aan het AB te worden voorgelegd. We ondersteunen de ingediende motie dan ook niet en vinden het voldoende als wij invulling kunnen geven aan onze controlerende taak als volksvertegenwoordiger en wensen het Dagelijks Bestuur veel succes en wijsheid in deze en stemmen in het met de maatwerkovereenkomst.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Word wakker Algemeen Bestuur!

Lees verder

Bijdrage over nieuw Reglement van Orde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer