Word wakker Algemeen Bestuur!


Bijdrage Water­be­heer­pro­gramma 2022-2027

1 december 2021

Eerste termijn:

Voorzitter, de Partij voor de Dieren kan geen steun verlenen aan dit WBP. En dat betreuren wij zelf ontzettend, omdat er veel prachtige doelstellingen in worden beschreven en hier en daar ook het stevige geluid te horen is dat wij zo aanmoedigen.

Maar het WBP gaat, zoals mijn voorganger zojuist ook aangaf, leiden tot een onvoldoende voor de doelen van de Kaderrichtlijn Water. En het WBP laat wat ons betreft óók zien hoe zeer ons waterschap bereid is het belangrijkste stuk in járen aan te passen aan de wensen van de Sportvisserij en ZLTO. Er mogen vooral geen gevoelige kwesties in worden aangekaart, want we moeten iedereen wel te vriend houden.

De Partij voor de Dieren vroeg zich af waarom de passage over bevordering van duurzame visserij activiteiten uit het WBP was gehaald en stelde daar een technische vraag over. Het antwoord was dat deze passage onbedoeld een bestuurlijke discussie opriep over of sportvisserij wel of geen duurzame activiteit is in relatie tot de Kaderrichtlijn Water. Hier breekt mijn klomp: dit is nu juist PRECIES de discussie die wij moeten voeren! We willen voldoen aan de doelstellingen van de KRW, we hebben daarnaast ook andere duurzame ambities, wij moeten onszelf dus bij alles wat we doen en ondersteunen júist afvragen hoe duurzaam het is. Mijn fractie vroeg zich ook af of er ooit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de invloed van sportvisserij op de KRW-doelstellingen. Dat blijkt niet het geval te zijn. En toch gaan wij met gesloten ogen mee in het sprookje van de sportvisserij die bijdraagt aan ecologisch gezonde wateren en dierenwelzijn. Word eens wakker, collega’s.

Wat ons ook opviel, was dat in de doelstellingen over waterkwaliteit het woord ‘mest’ vakkundig wordt vermeden. Ook daar heb ik een vraag over gesteld: waarom wordt die term niet genoemd? Het antwoord is dat het mestbeleid iets landelijks is. Maar dat geldt voor zoveel onderwerpen, zoals bestrijdingsmiddelen, en die worden wél genoemd. Er wordt dus nogal selectief omgegaan met dit criterium. Sóms worden onderwerpen waar het waterschap alleen stimulérende maatregelen voor kan treffen, wel vermeld, en soms niet. Terwijl de invloed van mest op de waterkwaliteit significant is. Dit riekt ernaar dat Brabantse Delta nog steeds om de hete, stinkende brei heen draait. En daar wil de Partij voor de Dieren haar naam niet achter zetten.

Tweede termijn:

Mijn uitspraak ‘word eens wakker, collega’s’, in de eerste bijdrage, riep duidelijk weerstand op. Laat ik duidelijk zijn: ik had het specifiek over de houding van dit AB ten opzichte van de sportvisserij. De Partij voor de Dieren is de enige hier die hardop in twijfel durft te trekken dat de sportivsserij duurzaam en diervriendelijk is. Zouden we dat niet allemaal moeten doen, als er geen wetenschappelijk bewijs kan worden overlegd dat de sportvisserij bevorderend of in ieder geval neutraal werkt ten opzichte van de doelen van de KRW? We hoorden zojuist een inspreker, en velen van ons waren het ermee eens dat het belangrijk is dat vislood uit het water verdwijnt. Een manier om dit te doen, is door überhaupt die hengels uit het water te laten verdwijnen. Daar pleit de Partij voor de Dieren bij dezen nogmaals dringend voor.

Interessant voor jou

Maak dijken ook bestendig tegen graven door muskusratten!

Lees verder

Samenwerken als overheden is bittere noodzaak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer