Maak dijken ook bestendig tegen graven door muskus­ratten!


Bijdrage begroting 2022

24 november 2021

Voorzitter,

Voordat ik van wal steek, allereerst de complimenten aan de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen die verricht zijn in deze nog steeds bijzondere tijden. Dat geldt niet alleen voor de mensen die betrokken zijn bij de begroting en de kadernota maar bovenal ook voor de mensen die zorgen dat alles draait op onze rioolzuiveringsinstallaties, de mensen die betrokken zijn bij de aanleg van Ecologische verbindingszones, de natte natuurparels en voor iedereen die letterlijk of figuurlijk met zijn voeten in de modder staat. Wat ons betreft ga zo door en vooral uitvoeren, uitvoeren en uitvoeren!

Vorig jaar hebben wij niet ingestemd met de toen voorliggende kadernota en ook toen kon de begroting niet onze goedkeuring wegdragen. U kunt dus ook wel raden wat ons standpunt zal zijn ten aanzien van deze begroting. Evenwel er zijn positieve punten te benoemen op het gebied van vispasseerbare stuwen en gemalen en ook een project als de natuurrealisatie bij noordrand midden juichen wij toe. Afgelopen september hebben wij dit project nog kunnen bekijken en het ziet er veelbelovend uit. Ook is er toen gesproken over meekoppelkansen ten aanzien van het voorkomen van graafschade door bevers bij dergelijke projecten. Vorig jaar tijdens de behandeling van de kadernota en begroting hebben wij hierover vragen gesteld. Met name of het naast het beverproof maken van nieuwe keringen, deze dan ook meteen muskusratproof gemaakt konden worden. Uw antwoord was toen dat dit zeer lastig bleek te zijn en in sommige gevallen werd er een beperkte bijdrage geleverd aan het muskusratproof maken van een waterkering.

U gaf toen ook aan hierover continue contact over te hebben met andere waterschappen.

Dit stemt de fractie van de Partij voor de Dieren hoopvol. Zo lazen wij gisteren in het Brabants Dagblad dat het waterschap de Dommel bij het werktraject van de Essche stroom speciaal gaas gebruikt dat zowel graafschade van de bever als van de muskusrat voorkomt. Wij roepen u op om aan dit waterschap een voorbeeld te nemen en dit ook toe te passen bij de diverse nog komende projecten, zoals bijvoorbeeld bij de natuurrealisatie Noord rand midden. Tot die tijd blijft de fractie van de Partij voor de Dieren in elk geval tegen een begroting stemmen waarbij bestrijden en terugdringen van de muskusrat doden betekent, terwijl er in plaats daarvan preventieve maatregelen te nemen zijn die goed uitvoerbaar zijn. En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de muskusrattenbestrijding.

Interessant voor jou

Brabantse Delta scoort onvoldoende op verbeteren waterkwaliteit

Lees verder

Word wakker Algemeen Bestuur!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer