Brabantse Delta scoort onvol­doende op verbe­teren water­kwa­liteit


Bijdrage kadernota 2022-2027

24 november 2021

In het jaar 2000, 21 jaar geleden, is de Kaderrichtlijn Water van kracht geworden met als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te waarborgen.

21 jaar heeft het waterschap al de tijd gehad om maatregelen te nemen.

In 2027 moeten deze doelstellingen gerealiseerd zijn. Dat is binnen 5 jaar en 11 maanden en op de kop af 1864 dagen.

Wat heeft het waterschap zoal gedaan in de voorliggende 7.633 dagen? Onvoldoende wat de fractie van de Partij voor de Dieren betreft.

Tussen 2016 en 2021 fluctueerde het percentage goede biologische KRW-beoordelingen tussen de 8% en 21%. De statistische analyse laat zien dat er nog altijd geen sprake is van een significant stijgende trend. Zelfs de verwachte 35% goede beoordelingen in 2021 is niet gehaald.

Ja, zal dan het geijkte antwoord van de portefeuillehouder zijn, maar we kunnen het niet alleen, andere waterschappen, de Provincie, Vlaanderen moeten ook werken aan deze doelen.

Dat zal best. Maar de KRW doelen halen is niet het probleem van alleen de ander, wij moeten hierin zelf onze verantwoordelijkheid nemen. En dat hebben we niet gedaan, al 21 jaar niet.

Geldt hier het gezegde; ‘Kan niet’ ligt op het kerkhof en ‘wil niet’ ligt er naast?

Daar lijkt het namelijk wel erg op, dat ons bestuur, maar ook alle voorgaande besturen niet echt willen. Want waar een wil is, is een weg.

En een goede waterkwaliteit is toch een van onze kerntaken? Op de eerste pagina van de waterschapsbegroting in 1 oogopslag wordt hier nog expliciet naar verwezen.

Hoe serieus neem je jezelf als waterschap als je al 21 jaar niet vol inzet op je kerntaak verbeteren van de waterkwaliteit. Ja maar de middelen zijn niet afdoende zal dan het antwoord van de portefeuillehouder zijn. Ook daar geldt waar een wil is, is een weg. En ook daarvoor is het te makkelijk om altijd maar weer naar andere overheden te wijzen, terwijl wij zelf aan de knoppen kunnen draaien.

Maar ja in het nieuw vast te stellen WaterBeheerPlan dat volgende week op de agenda staat gaat het allemaal gebeuren tussen 2022-2027. Gelooft u het zelf?

Het is van een ongekende struisvogelpolitiek om al 21 jaar onvoldoende met de KRW doelen bezig te zijn, deze steeds niet te halen en dan te verwachten ze in 2027 wel te halen.

Het waterschap scoort een dikke onvoldoende voor wat betreft de verbetering van de waterkwaliteit en dat vindt de fractie van de Partij voor de Dieren onacceptabel. Onacceptabel voor onze inwoners, onacceptabel voor de natuur en onacceptabel voor alle dieren. Wij kunnen dan ook dan ook niet instemmen met deze kadernota.

Interessant voor jou

Duurzaamheid moet in het DNA van het waterschap komen te zitten!

Lees verder

Maak dijken ook bestendig tegen graven door muskusratten!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer