Duur­zaamheid moet in het DNA van het water­schap komen te zitten!


Bijdrage over projec­ten­lijsten bij begroting 2022

24 november 2021

Ik wil graag twee dingen meegeven. De eerste: de Partij voor de Dieren volgt met belangstelling de plannen rondom verduurzaming van het wagenpark. Wij vinden dat de genoemde 3 of 4 directiewagens, er 3 of 4 teveel zijn. Wij zouden graag zien dat duurzaamheid écht in het DNA van onze organisatie gaat zitten, en dus ook zeker bij de top van de organisatie. Reis zoveel mogelijk met openbaar vervoer of waar mogelijk zelfs met de fiets, ons DB-lid Niels Mureau gaf het goede voorbeeld met zijn tour de RWZI. Denk er bij de organisatie van evenementen en overleggen bij na wáár ze plaatsvinden; bereikbaarheid met OV is niet alleen duurzamer maar ook inclusief naar mensen die niet met de auto kunnen komen. Doe een beroep op collega-overheden om locaties van Brabantse Delta met veel medewerkers beter bereikbaar te maken met OV, of verzin er als werkgever zelf iets op. Carpool, deel één directiewagen, voer een pendeldienst in of vergader online. Máár: blijf de búrgers vooral opzoeken in hun eigen omgeving, onafhankelijk van de bereikbaarheid. Laten wij als Algemeen Bestuur het goede voorbeeld geven door meer met de fiets te gaan, met OV of door samen te reizen.

Een tweede punt dat mij dwarszit is hoe er binnen Brabantse Delta wordt omgegaan met vispasseerbaarheid. We presenteren onze inzet hierop als een prestigieus project, maar dat vind ik het niet. We stellen de vis immers niet centraal in ons beleid. Als we dat zouden doen, zouden we namelijk élk kunstwerk vispasseerbaar maken. Dan zouden we bij de renovatie van kleine kunstwerken de vispasseerbaarheid als meekoppelkans behandelen. Dat doen we nu niet. Wanneer een kunstwerk in een vismigratieroute ligt, wordt het vispasseerbaar gemaakt. Maar óók als vissen niet over verre afstanden aan het trekken zijn, willen zij zich door het water voortbewegen, dat is hun natuurlijke gedrag en daarin houden onze kunstwerken hen tegen. Een visvriendelijk waterschap stelt zichzelf als doel om álle kunstwerken vispasseerbaar te maken. De Partij voor de Dieren wil dit uitgangspunt terugzien in onze projecten.

Om deze redenen wil de Partij voor de Dieren de projecten 800454 en 800423 niet mandateren aan het DB.

Stemverklaring:

De PvdD stemt in met de projectenlijst met daarbij de twee opmerkingen: wij willen dat alle kunstwerken vispasseerbaar worden gemaakt omdat het gaat om het natuurlijk gedrag van vissen en niet alleen om doelstellingen van de KRW, dus neem dit mee als meekoppelkans waar mogelijk.