Veilig maken van stuwen en gemalen


Zorgen dat vissen langs sluizen en gemalen kunnen zwemmen

Wij zetten ons in voor het veilig maken van stuwen en gemalen voor vissen.

Waterkeringen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen en andere dieren. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen.