Waterpeil verhogen in plaats van vispas­sages sluiten


28 oktober 2020

Voorzitter,

Allereerst complimenten aan het DB en ambtelijke organisatie voor de beantwoording op onze schriftelijke vragen die vandaag tussen de mededelingen staan, waaronder die over de vispasseerbaarheid. De antwoorden zijn goed en duidelijk.

Edoch een kanttekening bij vraag 9. Hier stelden wij de vraag waarom vispassages zijn gesloten vanwege de droogte en in uw beantwoording geeft u aan,

Ik citeer; De vispassages zijn gesloten om water te conserveren en om waterlopen op peil te houden. Het op peilhouden van de waterlopen is nodig voor de landbouw, de (land)natuur en ook ter voorkoming van droogval, hetgeen een nadelig effect heeft op de vispopulatie’.

Een suggestie die ik u wil meegeven is dat om waterlopen op peil te houden, zeker in natuurgebieden en in de omliggende de randzones, het een veel betere maatregel is om hier het waterpeil te verhogen, dan vispassages – soms langdurig - te sluiten. Het verhogen van het waterpeil in en rondom natuurgebieden is niet alleen goed voor het tegengaan van de droogte, het is ook zeer belangrijk voor het algemene welzijn van de natuur en de aanwezige dieren die in en rondom het water leven. Kortom: daar hebben de natuur en haar bewoners pas echt iets aan.

Wij hebben dit ook al meegegeven als input op de droogtemaatregelen die wij begin september mochten geven. Hopelijk pakt u dit op samen met uw partners in het Breed Bestuurlijk Grondwater overleg en zien wij dit terug in nieuw beleid.

Interessant voor jou

Biodiversiteit moet voorop staan in Waterbeheerprogramma

Lees verder

Beleid recreatief medegebruik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer