Biodi­ver­siteit moet voorop staan in Water­be­heer­pro­gramma


14 oktober 2020

Partij voor de Dieren schaart zich achter de meerderheid van de burgers die deel hebben genomen aan het participatietraject. Zij vinden dat het verlies van plant- en diersoorten het meest angstaanjagende gevolg is van klimaatverandering, en van onvoldoende verbetering van de waterkwaliteit in onze regio. Wij zien biodiversiteit daarom graag bovenaan de prioriteitenlijst, gevolgd door waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Biodiversiteit deelt haar categorie met dierenwelzijn, wij willen graag benadrukken dat dit twee aparte dingen zijn, en dat er ook voor beiden aandacht moet zijn. Dat wil zeggen dat het waterschap dierenleed door bijvoorbeeld jacht en bestrijding, gemalen en droogval actief tegen moet gaan. Wij delen daarnaast het signaal dat werd afgegeven in de participatiegesprekken, dat we als overheid duidelijk moeten zijn over kaders en er soms niet onderuit komen om regels op te leggen. Denk aan het jaarrond beperken van wateronttrekking en strakke sturing op ‘teelt volgt peil’. Voor het waterschap zelf moet ‘functie volgt peil’ een gouden regel worden. Wij hebben geen punten toegekend aan categorieën als samenwerken en innovatie, omdat wij deze zien als onderdeel van de inhoudelijke onderwerpen, en niet als doelen op zich. We zijn ook niet tevreden met de keuze om de verschillende kopjes van het bestuursakkoord te hanteren als categorieën om tussen te kiezen, immers is er veel overlap en zullen de resultaten daardoor erg vatbaar worden voor interpretatie. Dus bij de vraag over welke categorie van ons minder geld mag krijgen, stappen wij af van het gekozen format, en zeggen we: geen geld direct of indirect naar vervuilende sectoren.

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om wél nieuwe financiële uitgangspunten te formuleren. Uiteraard vindt niemand het fijn als tarieven of schulden omhoog gaan, hoewel - wat betreft de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing mag er best kritisch gekeken worden naar mogelijkheden tot extra heffing op vervuilende activiteiten. We bevinden ons immers in een benarde situatie. Wanneer het aankomt op zaken als biodiversiteit, klimaatverandering, waterkwaliteit, is het eigenlijk heel simpel: ondernemen we nu niet razendsnel gepaste actie, dan zijn de gevolgen onomkeerbaar. Soorten zullen uitsterven, voorgoed enkel nog in musea door onze kinderen en kleinkinderen te bekijken. IJs smelt en de zeespiegel stijgt. Maatregelen die we nú nemen om waterkwaliteit te verbeteren, hebben logischerwijze meer effecten dan precies diezelfde maatregelen pas over een paar jaar durven nemen. Dacht u dat de Coronacrisis desastreuze gevolgen heeft voor ieder mens, dan zal de klimaatcrisis u werkelijk doen beven. En dus, net als u allen met tegenzin, maar tegelijkertijd zonder hint van twijfel, zegt de Partij voor de Dieren: het is hoog tijd om met zijn allen in de toekomst te investeren. Zet in op verbeteren van de waterkwaliteit, zet in op het tegengaan van droogte, zet in op het aanleggen van ecologische verbindingszones. We zijn een Waterschap, geen zuinig koopmansgezelschap. Het mag echt wat kosten. Het is immers van levensbelang.

Interessant voor jou

Geef het AB inzicht in prestatie-indicatoren watertoets

Lees verder

Waterpeil verhogen in plaats van vispassages sluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer