Geef het AB inzicht in prestatie-indi­ca­toren water­toets


30 september 2020

Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat het geven van een overzicht van de prestatie - indicatoren van de watertoets niet heel erg ingewikkeld is.

In het rapport staat dat deze prestatie indicatoren in 2019 echter niet gemeten zijn doordat de overgang is gemaakt naar een nieuw zaaksysteem waardoor de cijfers niet op een juiste wijze te filteren waren. Dit antwoord bevreemdt ons. Het is mogelijk om cijfers van 2017 en 2018 te tonen. Vervolgens komt er een nieuw systeem en kunnen of worden deze indicatoren niet gemeten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een nieuw systeem.

Alle partijen in het waterschap vinden een watertoets belangrijk volgens mij. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden op locaties die daar qua waterpeil niet geschikt voor zijn. Bovendien indien er geen rekening gehouden wordt met de belangen van het waterschap middels deze watertoets, komen de uiteindelijke klachten veelal bij ons. Kortom het raakt rechtstreeks aan het belang van droge voeten.

We vinden het dan ook meer dan jammer dat aanbeveling 2 uit het rapport van de rekenkamer; om de prestatie-indicatoren van de watertoets op te nemen in de begrotingscyclus van het bestuur, niet is overgenomen en wij als Algemeen Bestuur hier niet structureel over geïnformeerd worden.

In de reactie van het Dagelijks Bestuur wordt aangegeven dat bij de invoering van de Omgevingswet het kan betekenen dat er straks andere prestatie indicatoren nodig zijn om de effectiviteit te kunnen meten. En dat dan, de afweging meegenomen wordt om deze prestatie – indicatoren op te nemen in de begrotingscyclus. Een en ander is echter nog niet duidelijk en het wordt te zijner tijd afgewogen.

Wij vinden dit een gemiste kans. De invoering van de nieuwe Omgevingswet is pas in 2022.

De cijfers die we nu tot onze beschikking hebben zijn van 2017 en 2018. Hopelijk ontvangen wij 2019 nog. Maar waarom niet ook die van 2020 en 2021? Dan hebben we al een veel beter overzicht en inzicht.

Bij voorkeur zouden we deze overzichten dan ook jaarlijks wel bij de begrotingscyclus ontvangen en vragen dan ook niets meer en niet minder dan het advies van de rekenkamer op te volgen. Graag uw reactie.

Interessant voor jou

Democratie niet inperken met nieuw vergadermodel

Lees verder

Biodiversiteit moet voorop staan in Waterbeheerprogramma

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer