Niet alleen de zoet­wa­tervis is een klein en kwetsbaar onderdeel van de natuur, wij zelf ook


24 februari 2021

Voorzitter, portefeuillehouder,

Gisterenavond prime time op het acht uur journaal, ook nog eens een ander nieuws item dan het coronabeleid, maar zeker niet minder urgent. Er was aandacht voor de zoetwatervissen. The world's forgotten fishes, oftewel ‘vergeten vissen’, een rapport van verschillende natuurorganisaties waarin aangegeven wordt dat een derde van de zoetwatervissen wordt bedreigd. En dan te bedenken dat de helft van alle vissoorten in zoet water leeft.

De bedreiging komt van dammen, sluizen, zandwinning en watervervuiling. Bijna allemaal zaken waar wij als waterschap direct of indirect bij betrokken zijn.

In het rapport wordt gevraagd aan overheden om ze beter te beschermen. Hoe goed is het dan ook om te lezen dat er 3 vispassages in Roosendaal komen en het waterschap zich inspant om voor de zoetwatervis die er doorgaans bekaaid vanaf komt.

Een heel stuk minder enthousiast werd de fractie van de Partij voor de Dieren toen zij de tabel 4.1 bekeek van het projectplan.

Bedroevend is het om te lezen dat na aanleg er sprake is van positieve effecten op de visserij omdat het project de vispopulatie versterkt. En dat sportvissers tijdelijk gebruik kunnen maken van andere locaties.

Komt de zoetwatervis er toch nog weer bekaaid van af. Het gevaar is door de vispassages slechts ten dele verminderd, een nieuwe gevaar doemt op, de hengelaar.

Wat ons betreft worden hier dan ook halve maatregelen genomen en daar is de Partij voor de Dieren niet van. Hierbij dan ook de oproep en vraag om het Brabantbreed Visserijbeleid voor de Brabantse binnenwateren eens goed tegen het licht te houden. Beleid uit 2013, dat wat ons betreft wel aan vernieuwing toe is.

Want we moeten niet vergeten en hiermee kom ik tot het einde van mijn betoog, dat niet alleen de zoetwatervis een klein en kwetsbaar onderdeel van de natuur is, maar wij zelf ook. De mens maakt slechts 0,01 procent uit van het leven op aarde, maar hij is zo druk met zich zelf dat hij de andere 99,99 procent waarvan hij afhankelijk is vaak volledig veronachtzaamt.

Laten wij zorgen dat wij de zoetwatervis niet veronachtzamen en meer stappen zetten tegen de bedreigingen die zoetwatervissen ondergaan zodat we de vissen en ons zelf niet langer verder in de maling nemen.

Interessant voor jou

Als je als gelijkwaardige partner behandeld wilt worden, moet je je ook zo gedragen. Beste beentje voor bij groenblauwe uitdagingen!

Lees verder

Trots dat ons waterschap openstaat voor meer vegetarische en veganistische maaltijden!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer