Verbod op hengelen


Water­schap kan belang­rijke rol spelen in tegengaan hengelen

De Partij voor de Dieren wil een verbod op hengelen. Hengelen is, net als jagen, een vorm van tijdverdrijf ten koste van dieren. Het waterschap kan een belangrijke rol spelen in het tegengaan van hengelen en moet stoppen met de verhuur van zijn visrechten en met het inrichten van hengelplaatsen. Nog te vaak zien we dat waterschappen voorzieningen aanleggen voor hengelaars op kosten van de belastingbetalers.

De Partij voor de dieren wil dat het waterschap Brabantse Delta:

• stopt met de verhuur van zijn visrechten en met het inrichten van hengelplaatsen;

• niet toegeeft aan de druk van hengelsportverenigingen en beroepsvissers;

• voorlichting geeft aan burgers over de nadelige gevolgen van hengelen voordieren, natuur en milieu.

Het standpunt Verbod op hengelen is onderdeel van: Dieren verdienen bescherming