Niet hengelen bij de vispaai­plaats!


22 juni 2022

Eerste termijn:

De Partij voor de Dieren neemt kennis van de grondig onderzochte en uitgewerkte plannen voor de regionale keringen in Moerdijk en Drimmelen. Voor de waterveiligheid is dit een zeer belangrijk project, en we zijn blij dat er daarbij ook goed gekeken is naar meekoppelkansen.

Ik wil graag ingaan op een punt dat voor de Partij voor de Dieren een kernthema is, maar ook voor dit projectplan eigenlijk de onmisbare punt op de i is.

Dit punt heeft betrekking op de vispaaiplaats bij Markkant. Het doet ons goed om te vernemen dat het waterschap actief bezig is om het functioneren van paaiplaatsen te optimaliseren. De Partij voor de Dieren en een aantal andere partijen en AB-leden vroegen hierom tijdens de vergadering van januari 2020, en wij zijn erg blij dat hier serieus mee aan de slag is gegaan.

Nu lazen wij in het projectplan ergens de term visplaats en stelden daar een technische vraag over. De suggestie die we daarop kregen, om akkoord te gaan met dit projectplan mits visplaats wordt aangepast naar vispaaiplaats, nemen wij graag over. Maar ik wil toch even stilstaan bij deze foutieve woordkeuze. Want toen mijn fractie met bewoners van Markkant ging praten tijdens een werkbezoek, zagen wij dat er op een steenworpafstand van de vispaaiplaats volop gehengeld werd. Dat hengelen in de vispaaiplaats zelf verboden is, vinden wij goed maar tegelijkertijd ook niet meer dan logisch. Even logisch zou het zijn als er in een straal rondom de vispaaiplaats een soortgelijk hengelverbod wordt ingesteld. Zo kunnen de vispaaiplaatsen beter hun werk doen. Vissen die naar de paaiplaats gaan om zich voort te planten, en jonge vissen die hun eerste zwembewegingen buiten de paaiplaats inzetten, krijgen zo meer rust en kans om te overleven. Wij horen graag of de portefeuillehouder die hierover gaat bereid is serieus te kijken naar deze suggestie.

Tweede termijn:

Kan ik van de portefeuillehouder de toezegging krijgen dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om in een straal rondom de vispaaiplaats een hengelverbod in te voeren, en dit dan ook aan het AB terug te koppelen?

Interessant voor jou

Educatie, dus geen vrijgezellenfeesten op het water

Lees verder

Nieuwe gemalen per definitie vispasseerbaar maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer