Educatie, dus geen vrij­ge­zel­len­feesten op het water


22 juni 2022

Eerste termijn:

Voorzitter, het is goed en fijn dat ons beleid voor recreatief medegebruik wordt aangevuld met betrekking tot het vaarbeleid. Dit is belangrijk, om onduidelijkheid en discussie te voorkomen. Helaas zie ik toch nog steeds punten in het beleid die te vaag zijn. Allereerst blijkt dat van de 11 voorwaarden die binnen het vaarbeleid genoemd worden er 8 op elke aanvraag van toepassing zijn, en de andere 3 dus niet. Ik zou u willen verzoeken dit in het stuk te verduidelijken. Voor mij was het namelijk niet duidelijk in de oorspronkelijke tekst.

Daarnaast roept voorwaarde 7 vragen op. Voorwaarde 7 luidt: Activiteiten die schade, overlast of verstoring veroorzaken zijn niet toegestaan. Dit is een van de voorwaarden die op elke aanvraag van toepassing zijn. En daarom zouden wij graag scherper geformuleerd zien wat er met schade, overlast of verstoring precies bedoeld wordt. Zo geeft u aan dat het een mogelijkheid is om een aanvullend voorschrift aan de vergunningen te verbinden dat het verbiedt om met bepaalde groepen te varen, te denken aan vrijgezellenfeesten en sportteams. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik zelf tijdens een vrijgezellenfeest wel eens op zo’n boot heb gezeten, en het is bijna niet te voorkomen dat zo’n groep overlastgevend is. De sfeer is uitgelaten, de alcohol vloeit, er staat muziek aan. Dat is geweldig en dat gun ik iedereen op diens vrijgezellenfeest, maar níet op onze wateren. De kans op vervuiling van het water en verstoring van de dieren die in en om het water wonen is te groot. Dus ik zou u willen verzoeken om overlastgevende activiteiten zoals geassocieerd met de genoemde groepen sowieso uit te sluiten. De insteek is dat de vaarten moeten dienen voor educatie, dus er is voor iedereen gewoon de mogelijkheid om in een rustige en verantwoorde context op deze wateren te varen. Graag hoor ik van de portefeuillehouder of deze zich kan vinden in deze aanpak en zich daar hard voor wil maken.

Tweede termijn:

Ik heb nog geen reactie gehoord op de vraag of bij de voorwaarden nog wat strenger kan worden gekeken naar het educatieve aspect dat er ook voor zorgt dat overlastgevende activiteiten sowieso worden uitgesloten. Daarnaast wil ik graag aangeven dat wij graag zien dat het beleid voor recreatief medegebruik wordt herzien, omdat wij vinden dat het gebruik van dieren, dat nu nog onder recreatie wordt gerekend, daar niet in thuishoort. Voor de dieren is het namelijk geen recreatie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Laat een kentering zien op gebied van grondverwerving!

Lees verder

Niet hengelen bij de vispaaiplaats!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer