Nieuwe gemalen per definitie vispas­seerbaar maken


22 juni 2022

Eerste termijn:

Een mooie samenwerking in het project Vloeiweide tussen Brabants Landschap, Prowater, de Provincie Noord Brabant, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en ons waterschap. Een goed voorbeeld van Samen beter!

En eindelijk eens een ecologisch project dat versneld wordt i.p.v. vertraagd of uitgesteld. Weliswaar om een subsidie deadline te halen, maar het gaat om het eind resultaat. En een project waarbij de verdroging in het gebied aangepakt wordt. Prachtig.

Samen beter kan echter nog beter.

We vinden het een gemiste kans dat het extra gemaaltje Hellegat en de stuw Bredaseweg niet visvriendelijk of vispasseerbaar gemaakt worden. In de beantwoording geeft u aan dat de impact van het gemaaltje zeer klein is voor de vissen en dat de stuw niet benoemd is als knelpunt voor de vismigratie in het waterbeheerprogramma.

Wat de fractie van de Partij voor de Dieren betreft geven deze antwoorden een te beperkte visie weer. Een stuw kan wel in het waterbeheerprogramma geen benoemd knelpunt voor de vismigratie zijn, dat wil niet zeggen dat de vis er geen last van heeft.

En door het herstellen van de beek en het ontwikkelen van natte natuur worden de overlevingskansen van planten en dieren in dit gebied juist groter gemaakt en zullen er meer vissen komen, die er meer last van hebben.

Als deze kunstwerken wel visvriendelijk gemaakt zouden worden, wordt ook daar de mogelijkheid van vismigratie geboden. En aanbod creëert vraag. Dat geldt niet alleen voor de mens en zijn gedrag, dat geldt ook voor de vis. Als u het aan de vis zou vragen zou ze pleiten voor het wel visvriendelijk maken van bovengenoemde kunstwerken. De Partij voor de Dieren is er onder andere voor hen, de dieren, die niet voor zichzelf op kunnen komen. Nu er toch in dit gebied allerlei maatregelen voor de natuur gedaan worden, zou het een mooie meekoppelkans geweest zijn om ook de bestaande en aan te leggen kunstwerken dusdanig in te richten dat de dieren hier geen last van hebben. Indien er in ons waterschap meer ecocentraal gekeken zou worden is er pas echt sprake van Samen Beter.

En daarbij, dit als meekoppelkans in het oog houdend, het verzoek aan de portefeuillehouder om te onderzoeken of het nieuw aan te leggen extra gemaaltje Hellegat niet meteen vispasseerbaar gemaakt kan worden bij de aanleg, daarbij rekening houdend met de lange termijn, waarbij er meer leven in het water van de Vloeiweide zal zijn en het water hopelijk rijkelijk vloeit voor mens en dier.

Tweede termijn:

Iedere meter waar vissen zwemmen is er één, en bovendien kunnen vissen omkomen in gemalen en dat willen we voorkomen. Dus graag de toezegging dat er wordt uitgezocht of het gemaaltje Hellegat vispasseerbaar kan worden gemaakt.

Interessant voor jou

Niet hengelen bij de vispaaiplaats!

Lees verder

Waterschapsverordening droogte-proof maken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer