Water­schaps­ver­or­dening droogte-proof maken


22 juni 2022

Allereerst wil ik de portefeuillehouder hartelijk danken voor de beantwoording van de technische vragen waarbij de mogelijkheid geboden wordt om in de tweede fase van de waterschapsverordening te bekijken of de toepassing van meer bloemrijke mengsels op de taluds bevordert kan worden. Wij wachten dit met belangstelling af.

Kan de portefeuillehouder aangeven wanneer de behandeling van de tweede fase van de waterschapsverordening plaats gaat vinden?

Zoals in de beantwoording ook al aangegeven. In deze waterschapsverordening zijn de onderwerpen beleidsneutraal vanuit de Keur of de algemene regels overgenomen. En is nu wellicht niet het moment voor een inhoudelijke discussie hierover. Graag zou ik op korte termijn wel met elkaar over een aantal onderwerpen die opgenomen zijn in deze waterschapsverordening het debat willen voeren. En dan met name ten aanzien van de onderwerpen zoals vermeld in paragraaf 5.1.3 ‘Beregenen van grasland’ en vermeld in paragraaf 5.1.4. ‘Beregenen voor akkerbouw, volllegronds tuinbouw, vollegronds boomteelt, glastuinbouw, container en substraatteelt’. De redenen hiervoor is de aanhoudende droogte, een ons allen welbekend urgent probleem. Ik ga ervanuit of sterker ik durf te beweren dat ik weet dat het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie met veel inzet met dit onderwerp bezig zijn. En er is de Brabant brede commissie die zich op het droogtevraagstuk heeft gestort en volgens mij in september met een rapport zal komen. Maar we gaan nu de heetste maanden van het jaar in. Het lijkt me dan ook goed om dit onderwerp weer eens met het hele AB te bespreken. Naar mijn mening is het te lang geleden dat we het hier met elkaar over gehad hebben. Mijn stelling daarbij zou zijn; de regels zoals opgenomen in paragraaf 5.1.3 en 5.1.4 zijn niet meer geschikt in deze huidige tijd met extreme droge periodes.

Graag pols ik bij deze of er animo voor een dergelijk debat is, waarbij andere stellingen uiteraard ook meer dan welkom zijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Nieuwe gemalen per definitie vispasseerbaar maken

Lees verder

Grondbeschikbaarheid is wederom grote bottleneck

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer